Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki tiek aicināti uz emocionālās audzināšanas bezmaksas kursiem

15. Septembris, 2017

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”. Šī programma sniedz izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu.


Programma  paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem. Programmas mērķis ir sekmēt bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. Apmeklējot nodarbības, vecāki sapratīs, ka bērna uzvedība dažādās situācijās ir atkarīga no viņa rakstura, un iemācīsies, kā rīkoties dažādās situācijās un audzināt bērnu, ņemot vērā viņa rakstura īpatnības.
 
Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:
  1. Bērna attīstība un temperaments;
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu;
  3. Ka veidot drošu piesaisti;
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību;
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību; 
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu;
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību;
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju;
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību;
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.
Nodarbības vadīs sertificēta bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadītāja, mag. psych. Aelita Beitika.
Pieteikties ir iespējams, rakstot Ivetai Krūmiņai uz e-pastu konsultanti.psihologi@gmail.com vai zvanot pa tālruni 28275992.
Nodarbības notiks Rīgā, Elijas ielā 17, 5.stāvā. Pirmā nodarbība paredzēta 2017.gada 20.septembrī plkst. 17.30. Nodarbības notiks trešdienās.