Pilsētas attīstības komiteja atbalsta Rīgas piedalīšanos starptautiskā filmu industrijas projektā

12. Jūnijs, 2018

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 11. jūnijā, atbalstīja Rīgas pašvaldības līdzdalību un finansējumu projektam „Pārrobežu sadarbības projekts „North Star Film Alliance” (Centrālais Baltijas jūras reģions)”. 


Latvijas Filmu servisa producentu asociācija un Latvijas Nacionālais kino centrs uzaicināja Rīgas pašvaldību iesaistīties projektā „North Star Film Alliance” kā Latvijas partneri. Projekta vadošais partneris ir Igaunijas filmu ražošanas eksporta alianses fonds. Projekta partneri ir Helsinku pašvaldība un Rīgas pašvaldība, savukārt projekta asociētie partneri ir Latvijas Producentu asociācija, Nacionālais Kino centrs, Igaunijas Filmu institūts un Somijas Inovācijas finansēšanas aģentūra.

Galvenais projekta mērķis ir būtiski palielināt eksportu Latvijas, Igaunijas un Somijas filmu ražošanas nozarē, līdz 2021. gadam panākot 25% pieaugumu ārvalstu filmēšanas projektiem reģionā (iesaistot vismaz 65 kino producentus Centrālajā Baltijas jūras reģionā).

Trīs gadu projekts ir jau apstiprināts Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG pārrobežu sadarbības programmā. Projekta kopējais budžets trim gadiem (2018.-2020.) ir 2 013 453 eiro, ieskaitot Latvijas projekta budžeta daļu 492 075 eiro.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti apstiprināja nepieciešamo pašvaldības priekšfinansējumu 2018.-2020.gadam 405 814,31eiro apmērā un līdzfinansējumu 86 260,77 eiro apmērā no Pašvaldības budžeta programmas „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”.

Jautājums par līdzfinansējuma apstiprināšanu vēl tiks nodots izskatīšanai Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā.

Rīga jau kopš 2012. gada sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kino centru un Latvijas Kino producentu asociāciju ik gadu iekārto kopīgu stendu Eiropas filmu tirgū Berlīnē un paviljonu Kannu kinofestivāla ietvaros notiekošajā filmu tirgū („Marché du Film”). Piedaloties industrijas nozīmīgākajos profesionālajos pasākumos, tiek stiprināta Rīgas un Latvijas starptautiskā atpazīstamība un reputācija kā filmēšanas galamērķim.