Piešķirs jaunus un mainīs esošos Rīgas ielu nosaukumus

4. Septembris, 2017

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti sēdē pirmdien, 4.septembrī, atbalstīja vairākus lēmumprojektus, kuri paredz vairāku jaunu Rīgas ielu nosaukumu piešķiršanu, kā arī esošo nosaukumu maiņu.


Tika nolemts pārdēvēt esošo Pāles ielas posmu no Juglas ielas līdz Braila ielai par Braila ielu. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar to, ka Rīgas pilsētas būvvalde ir saņēmusi Latvijas Neredzīgo biedrības vēstuli, ar kuru ierosināts pagarināt Braila ielas sākumu. Pagarinot ielu, būs iespējams veikt adreses maiņu arī neredzīgo pansionātam ar šā brīža adresi Pāles iela 12, Rīga, kas veicinātu ideju visu kompleksu uztver kā vienotu pilsētiņu un radītu vairāk ērtības teritorijas lietotājiem.

Tāpat arī nolemts pārdēvēt Biķernieku ielas sākuma posmu no Brīvības gatves līdz vēsturiskajai Biķernieku ielas trasei par Viļa Ģelbes ielu. Vilis Ģelbe bija jūras virsleitnants, Limbažu komandants, dzimis 1890. gada 8. novembrī Zemītes pagastā. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1918. gada novembrī kā viens no pirmajiem Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem. 1919. gada 19. jūnijā pie Vidrižu muižas Vilis Ģelbe ar komandu devās uzbrukumā vācu pārspēkam, ar savu drošsirdību pamudināja kareivjus cīņai, tā nodrošinot mūsu spēku labo spārnu. Šīs kaujas laikā krita varoņa nāvē.

Tostarp nolemts piešķirt Ķelnes ielas nosaukumu jaunizveidotajai ielai Mežaparka apkaimē. Nosaukums izvēlēts, identificējot līdz šim pastāvējušo kultūrvidi un lietotos nosaukumus. Tāpēc teritorijai izmantots Hanzas savienības pilsētas -Ķelnes vārds. Rīga no 1282. gada līdz 1669. gadam bija svarīga Hanzas (Ziemeļjūras un Baltijas reģiona vācu tirdzniecisko pilsētu savienība) pilsēta.

Tāpat piešķirts nosaukums un precizēts novietojums sarkano līniju posmam bez nosaukuma, nodēvējot to par  Andrejostas ielu. Kā arī piešķirts Klaipēdas ielas nosaukums ielai sarkanajās līnijās bez nosaukuma.

Savukārt Ķengaraga ielu no Austuves ielas līdz Maskavas ielai pārdēvēs par Franča Trasuna ielu. Francis Trasuns (1864-1926), latgaliešu un latviešu kultūras un garīgais darbinieks, valstsvīrs un literāts. Visu mūžu nodarbojies ar latgaliešu valodas un kultūras aizstāvību. Patlaban ir divas Ķengaraga ielas un tā iemesla dēļ ir problēmas ar adresāciju, ir apgrūtināta orientēšanās teritorijā. Ielu pārdēvēs, tādējādi atvieglojot orientēšanos pilsētvidē.

Ielai sarkanajās līnijās bez nosaukuma nolemts piešķirt Georga Kūfalta ielas nosaukumu. Georgs Kūfalts no 1880. gada 1. janvāra līdz 1914. gadam bija Rīgas dārzu direktors. Viņa Rīgas Pirmo un Otro Meža kapu ceļu tīkla trasējums un koplietošanas apstādījumu pamatideja ir saglabājusies līdz mūsdienām, tāpat arī Mežaparka jau 1899. gadā izstrādātais ceļu trasējums un ideja par dārzu pilsētu, kas bija pirmā toreizējā Eiropā, ir neatsverams ieguldījums Rīgas iedzīvotāju labā.

Tāpat sēdē akceptēts lēmums pārdēvēt Krasta ielas sākuma posmu no 13. janvāra ielas līdz Jēzusbaznīcas ielai par Ģenerāļa Radziņa krastmalu atbilstoši ielas sarkanajām līnijām un piešķirt ielai sarkanajās līnijās bez nosaukuma Jaunā Mežaparka ielas nosaukumu. Ģenerālis Radziņš izplānoja un vadīja Rīgas atbrīvošanas operāciju, kas noslēdzās ar bermontiešu padzīšanu no Rīgas 1919. gada  11. novembrī. Savukārt Jaunā Mežaparka iela atradīsies Mežaparka apkaimē.

Jaunie nosaukumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.