Piešķir papildus līdzekļus dzīvojamo māju atjaunošanai

9. Jūnijs

Otrdien, 9. jūnijā, Rīgas domes pagaidu administrācija piešķīra pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” līdzekļus 86 790 eiro apmērā, līdzekļi tiks ņemti no domes rezerves fonda.


Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem un atjaunošanai atbilstoši 2019. gadā apstiprinātajiem projektu pieteikumiem. Tas darīts atbilstoši Rīgas domes saistošajos noteikumiem “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai”.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrībai “Dīķi” tiks piešķirts līdzfinansējums 21 146 eiro apmērā jumta siltināšanas darbiem dzīvojamai ēkai Vesetas iela 30. Savukārt 34 400 eiro saņems dzīvokļu īpašnieku kopība “Mārupes iela 15a” dzīvojamās mājas atjaunošanai. Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Kazarmu nams” saņems pašvaldības līdzfinansējumu 3572 eiro apmērā apkures kontūra regulatora nomaiņai, kā arī elektroapgādes atjaunošanas darbiem. Biedrībai “Skolas iela 25” piešķirs līdzfinansējumu 25 310 eiro apmērā ēkas atjaunošanai. Bet dzīvokļu īpašnieku biedrības “Kaimiņi 21” saņems 2362 eiro durvju maiņai kāpņu telpās.