Piedalies unikālā akcijā: veido savu stāstu par Latvijas vēsturi!

9. Novembris, 2017

Vai jūsu ģimenē, valstī, pilsētā, novadā, apkaimē vai vienkārši kaimiņos ir savs varonis, kurš ir piedalījies Pirmajā pasaules karā, Brīvības cīņās (1915-1920)? Iespējams, jūsu vecvectēvs ir bijis rotas leitnants vai pulkvedis, bet varbūt vienkāršs kareivis vai medmāsa ar interesantu dzīvesstāstu? Tagad ir iespēja  pastāstīt par savu varoni visiem.  Par godu Latvijas simtgadei Rīgas dome uzsāk jaunu projektu “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē” un atklāj tīmekļa vietni www.mansvaronis.lv, kurā ikviens – no universitātes profesora līdz pirmās klases skolēnam – var iesūtīt savu stāstu!


Kāpēc izveidots šāds projekts?

Projekts “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē” tiek realizēts lai, sagaidot valsts simto dzimšanas dienu, atcerētos un pieminētu tos, kuri ļāvuši piepildīties idejai par neatkarīgas Latvijas valsts izveidi. Tie ir mūsu tautas varoņi – Pirmajā pasaules karā (1914-1918) un Brīvības cīņās (1918–1920) par Latviju kritušie karavīri un viņu cīņu biedri. Projekta laikā tiks noskaidrots, kā mūsdienās dzīvo un savus senčus godā viņu pēcteči, kā arī tiks uzrunātas ģimenes gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Projektu īsteno Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas kultūras iestāžu apvienību un Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi.

Par ko iespējams pastāstīt akcijas gaitā?

  • par kara dalībniekiem

Akcijā “Mans varonis” aicinām cilvēkus no Latvijas valsts un ārpus tās robežām iesūtīt dzīvesstāstus par Pirmajā pasaules karā (1914-1918) un Brīvības cīņās (1918–1920) kritušajiem karavīriem un viņu cīņu biedriem, viņu dzimtām līdz mūsdienām un fotogrāfijas, kuras atrodamas ģimenes albumos vai arhīvos.

  • par Latvijas Brīvības cīņām

Savus stāstus var iesūtīt ne tikai par kara dalībniekiem. Projekts www.mansvaronis.lv netiek veidots tikai vienai reizei.

Aicinām ikvienu  dalīties ar visa veida informāciju par saviem tuviniekiem, kuri cīnījās par Latvijas valsts izveidi, piedalījās atbrīvošanas cīņās, padomju gados iestājās par Latvijas neatkarības atgūšanu, mūsdienās sargā valsti, piedaloties dažādās miera uzturēšanas misijās visā pasaulē. Atmiņas, stāsti par sendienu un mūslaiku varoņiem vairo cieņu un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei!

  • par savu Rīgas Brāļu kapu apmeklējumu

Īpaši gaidītas ir arī fotogrāfijas  par Rīgas Brāļu kapu atjaunošanu laika posmā no 1914. līdz 1917. gadam. Vienalga, vai tie ir  ģimenes vai draugu foto vai foto no skolas ekskursijas – dalies un iesūti www.mansvaronis.lv!  Tā ir iespēja veidot neatkarīgu vizuālo bāzi, kas būs pieejama visiem

Portāls www.mansvaronis.lv jau ir atvērts!

Projekta ietvaros ir izveidota tīmekļa vietne www.mansvaronis.lv, kurā interesenti varēs iepazīties ar akcijas laikā iegūtajiem materiāliem. Tajā tiks iekļauta visa akcijas laikā  savāktā informācija un tā tiks ievietota uzreiz pēc iegūšanas. Šajā vietnē tiks ievietoti atmiņu stāsti par Rīgas brāļu kapos apglabātajiem karavīriem, fotogrāfijas, u.tml., kā arī iespēju robežās tiks veidoti mazi video materiāli ar intervijām. Šādas tīmekļa vietnes  radīšanas mērķis ir ļaut pēc iespējas plašākam cilvēku lokam iepazīties ar projekta īstenošanas laikā iegūto informāciju, jo tā būs unikāla, kā arī nākotnē ir plānots šo informāciju papildināt, jo aģentūrā ik pa laikam nonāk dzimtu stāsti un dažādi materiāli, kas saistīti ar Rīgas Brāļu kapiem.

Akcijas logotipā attēlots cilnis no Rīgas Brāļu kapu kompleksa. Tas ir varonis, kurš simbolizē to, ka mūsu senču balsis un atbalsts vienmēr ir mums blakus, un tie, kuri krīt, atkal ceļas un dodas tālāk. Ozola lapas simbolizē apliecinājumu nākotnei un Latvijas varoņiem, to, ka darbs nav veltīgs un nākotne ir plaukstoša kā ozola zari.

No akcijā iegūtajiem materiāliem 2018. gada novembrī tiks veidota izstāde un izdots informatīvais izdevums “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”.  Saglabāsies arī digitālā ekspozīcija, kurā būs iekļauti visi iesūtītie stāsti. www.mansvaronis.lv  būs atvērta stāstu krātuve, kuru nepārtraukti varēs papildināt.

Kur sūtīt savus stāstus un fotogrāfijas?

Stāstus un fotogrāfijas aicinām iesūtīt elektroniski, rakstot uz adresi: mansvaronis@riga.lv, vai pa pastu: Gaujas iela 19A, Rīga, LV -1026. Vairāk informācijas par projektu meklējiet: www.mansvaronis.lv