Pie Rīga Plaza tiks būvēts jauns tilts

17. Oktobris, 2016

Lai atvieglotu satiksmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcijas laikā, Rīgas domes Satiksmes departaments (RDSD)  pieņēmis lēmumu par jauna tilta pār Bieķengrāvja lejteci būvniecību un esošā tilta pār Bieķengrāvi atjaunošanu. Pēc provizoriskiem datiem, jaunais tilts varētu būt pabeigts jau nākama gada beigās.


Bieķengrāvis ir Daugavas kreisā atteka, kas sākas pie Zaķusalas un ietek Mazajā Daugavā. Tā garums 3,8 km, bet vidējais platums mainīgs — no dažiem desmitiem metru augštecē un lejtecē, kamēr vidustecē pat vairāk par 100 metriem. Bieķengrāvja hidroloģiskā nozīme pamazām samazinās, jo tas stipri aizaug. Starp Mazo Daugavu un Bieķengrāvi atrodas  Lucavsala.

Esošais tilts pār Bieķengrāvi, Bieķengrāvja lejtecē ir Salu tilta kompleksa būve, kas, tāpat kā pārējais Salu tilta būvju komplekss, ir izbūvēts pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados.

Veicot tehniskās inspekcijas, tika konstatēts, ka esošā tilta stāvoklis ir neapmierinošs, tādēļ nepieciešams veikt tilta atjaunošanu vai pārbūvi.

"Izvērtējot vairākus tehniskos risinājumus, tika pieņemts lēmums izbūvēt jaunu tiltu pār Bieķengrāvi Bieķengrāvja lejtecē, pa kuru turpmāk tiks organizēta transporta satiksme, savukārt esošo tiltu nolemts atjaunot un atstāt kā gājēju un inženiertīklu tiltu," sacīja departamentā.

Kā pastāstīja departamenta pārstāvis Edmunds Valpēters, jauns tilts vajadzīgs, lai atrisinātu jautājumu par satiksmes organizāciju Salu tilta būvdarbu laikā .

“Lai nebūtu jāslēdz Mūkusalas aplis vai jābūvē pagaidu tilts, tika pieņemts risinājums izbūvēt  jaunu tiltu blakus vecajam, saglabājot veco, jo zem veca tilta ir virkne komunikāciju, kas šķērso Bieķengrāvi,” - stāsta speciālists.

Vecais tilts būs  kā gājēju un komunikāciju tilts, jo pārcelt visas komunikācijas ir ļoti sarežģīti un dārgi.  Un šobrīd  departaments izskata iespēju ļaut izmantot šo tiltu automašīnām - labajam pagriezienam virzienā no nobrauktuves uz Mūkusalas apli un uz Mūkusalas ielu bez iebraukšanās Mūkusalas aplī, tādējādi  nekavējot satiksmi.

Arī riteņbraucēji varētu izmantot veco tiltu.

Jaunais tilts ar trim joslām automašīnām būs kā jaunā Mūkusalas apļa brauktuves sastāvdaļa. Darbus plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām. Konkursā iesniegti trīs pieteikumi, par konkursa uzvarētāju ir atzīts SIA “Tilts”, kas būvniecības darbus piedāvā veikt par 1 303 609 eiro.

Savukārt Salu tilta rekonstrukcijas otrā kārta (no Lačplēša ielas līdz pārvadam par Bieķengrāvi , Mūkusalas aplis),  pagaidām tiek projektēta un tehniskais projekts būs gatavs nākamā gada sākumā. 

Projekts paredz lielā un mazā tilta pār Daugavu brauktuvju demontāžu un asfalta segas atjaunošanu. Tā ir pirmā tilta renovācija pēdējo 50 gadu laikā. Pirms rekonstrukcijas betona apmetums un seguma virskārta bija nokalpojusi, gājēju tunelim vairs nebija apgaismojuma, arī deformācijas šuves nepildīja savas funkcijas.