Pērn pieaudzis to vecāku skaits, kuriem Rīgas bāriņtiesa pārtraukusi aizgādības tiesības

18. Aprīlis, 2018

Pagājušajā nedēļā, 10.aprīlī, notika Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā tika apstiprināts Rīgas bāriņtiesas pārskats par bāriņtiesas darbu 2017.gadā. Šī bija izbraukuma komitejas sēde, kas norisinājās jaunajās Rīgas bāriņtiesas telpās – Tērbatas ielā 69, Rīgā.


Pērn Rīgas bāriņtiesa pārtrauca aizgādības tiesības 380 personām, bet 2016.gadā – 298 personām. Šo personu skaits ir palielinājies, taču Rīgas bāriņtiesas ieskatā pieaugums nav saistīts ar krasu sociālekonomiskās situācijas pasliktināšanos vai vardarbības pieaugumu ģimenēs. Tas vairāk ir saistīts ar to, ka bāriņtiesa sākotnēji veic risku novērtēšanu (vecāku līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecākus par sekām un uzdod viņiem sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Vecākiem tiek piedāvāts plašs sociālo pakalpojumu klāsts un atbalsts, lai bērnu nevajadzētu šķirt no ģimenes. Jāsaka, ka vecāki sākotnēji sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām, izpilda izvirzītos nosacījumus, novērš bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus, taču pēc kāda laika arvien mazāk iesaistās savu problēmu risināšanā, izvairās no sadarbības, nenodrošina atbilstošu bērnu aprūpi un uzraudzību, kā rezultātā bāriņtiesai tomēr nākas pieņem lēmumu šķirt bērnu no ģimenes.

Diemžēl pieaug arī to gadījumu skaits, kad aizgādības tiesības tiek pārtrauktas vecākiem, kuri iepriekš jau ir nonākuši bāriņtiesas redzeslokā. Starpposmos speciālisti ļoti daudz strādā ar šīm riska ģimenēm, viss liecina par to, ka bērni drīkst atgriezties ģimenē, bet, kad tas notiek, vecākiem mēdz pazust motivācija un vēlme sadarboties, kas attiecīgi noved pie atkārtotas bērnu izņemšanas, piemēram, vienā gadījumā pēc pāris mēnešiem, citā gadījumā – pēc vairākiem gadiem.

Protams, arī sabiedrība aktīvāk reaģē uz novērotiem bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumiem un ziņo par tiem atbildīgajām institūcijām, kas iesaistās ģimenes sociālo problēmu risināšanā.

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad turpina samazināties aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, bet palielināties aizbildnībā un audžuģimenēs esošo bērnu skaits. 2017.gada izskaņā kopumā pie aizbildņiem atradās 1092 bērni un audžuģimenēs – 225 bērni, bet 2016.gada izskaņā – 1041 bērns aizbildnībā un 213 bērni audžuģimenēs. Pagājušajā gadā 286 bērni dzīvoja aprūpes iestādēs, bet gadu iepriekš šādu bērnu bija krietni vairāk – 337. Piemēram, vēl 10 gadus atpakaļ aprūpes iestādēs atradās 722 bērni, bet audžuģimenēs tikai 72 bērni. Rīgas bāriņtiesa dara visu iespējamo, lai šie rādījumi katru gadu arvien uzlabotos, un cer, ka tā kļūs par stabilu tendenci turpmākajos gados, kuras rezultātā aprūpes iestādēs vairs nebūs bērnu un katram bērnam būs ģimene.

Pagājušā gada laikā Rīgā ir vērojams arī viesģimenu un audžuģimeņu palielinājums. Audžuģimeņu kopējais skaits 2017.gadā bija 76, bet 2016.gadā – 65 audžuģimenes. Pagājušajā gadā ar bāriņtiesas lēmumu 11 jaunām ģimenēm tika piešķirts audžuģimenes statuss, bet 2016.gadā audžuģimenes statuss piešķirts 6 jaunām ģimenēm. Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu 2017.gadā piešķirts viesģimenes statuss, kopā bija 29, bet 2016.gadā – 17. Lai gan šo ģimeņu skaits ir palielinājies, bet tas noteikti nav pietiekams. Ideāls variants būtu, ja audžuģimeņu skaits Latvijā būtu krietni lielāks par aprūpes iestādēs dzīvojošu bērnu skaitu.

Kas attiecas uz bērnu adopciju, tad pērn adoptēti 62 Rīgas bērni, kas ir par 30 bērniem mazāk nekā 2016.gadā. No 2017.gadā adoptētajiem Rīgas bērniem 20 adoptēti uz ārvalstīm, kas ir par 12 bērniem mazāk nekā pirms gada, bet Latvijā pagājušajā gadā adoptēti 42 bērni, kas ir par 22 bērniem mazāk nekā pirms gada. 

Kopumā pagājušā gada laikā Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi 3333 lēmumus, no tiem 27 lēmumi pārsūdzēti. No visiem pārsūdzētajiem lēmumiem atcelts tikai 1 lēmums.

Jāpiebilst, ka Rīgas bāriņtiesa ir mainījusi atrašanās vietu no Kalēju ielas 78 uz Tērbatas ielu 69, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana notiek kā līdz šim – pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00 un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Jautājumu un neskaidrību gadījumā bāriņtiesa iesaka sazināties ar savas lietas atbildīgo speciālistu, zvanīt uz informatīvo tālruni 67037746 vai rakstīt uz oficiālo elektronisko pasta adresi – bt@riga.lv.

Bērna adopcija: viss, kas jāzina

Vēlos palīdzēt bērnam no bērnu nama. Ko darīt?