Pašvaldība pērn finansiāli atbalstījusi 70 NVO

22. Maijs

Rīgas domes Labklājības departaments pērn finansiāli atbalstījis 70 nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras īstenojušas dažādus projektus pašvaldības iedzīvotāju sociālajām grupām, otrdien, 21. maijā, deputātus informēja Sociālo jautājumu komitejas sēdē.


Kopumā pērn NVO no pašvaldības budžeta saņēmušas 101,1 tūkstoti eiro. Visi atbalstītie projekti ir sadalāmi piecās grupās - sociālais atbalsts organizāciju darbības nodrošināšanai un sociālās integrācijas pasākumiem senioriem, sociālais atbalsts organizāciju darbības nodrošināšanai un sociālās integrācijas pasākumiem personām ar invaliditāti, sociālais atbalsts sociālās integrācijas pasākumiem ģimenēm ar bērniem, bērniem un jauniešiem, kā arī veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamības pasākumi un projekti, kas palīdz sociāli mazaizsargātām mērķa grupām.

Visaktīvākās projektu iesniegšanā 2018. gadā bija NVO, kuras pārstāvēja seniorus - pavisam 24 NVO, kas saņēma 35 % no visa piešķirtā finansējuma un NVO, kuras pārstāv ģimenes ar bērniem, bērnus un jauniešus - kopā 17 NVO, kas veido 23 % no visa piešķirtā finansējuma. Savukārt 14 NVO pārstāvēja personas ar invaliditāti, astoņas NVO pārstāvēja veselības aprūpes un sociālā darba speciālistus un septiņas NVO pārstāvēja citas sociāli mazaizsargātas mērķa grupas.

Sadarbība ar NVO tiks īstenota arī šogad. Īpaši tiek akcentēta sadarbība ar biedrību „DIA+LOGS”, kura nodrošina iespēju saņemt HIV profilakses un psiho-sociālos pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām.

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO pakalpojumus un pasākumus sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.

Lai NVO varētu saņemt finansējumu, būtisks kritērijs ir projekta atbilstība kādai no pašvaldības noteiktajām prioritātēm. Noteiktās prioritātes ir pasākumi pašvaldības sociāli mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā, informatīvi izglītojošu materiālu veidošana, veselības aprūpes profesionāļu, pacientu un sociālā darba profesionāļu biedrību un nodibinājumu īstenoti pasākumi, kas vērsti uz veselības aprūpes, sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, kā arī sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšana pensionāru, invalīdu, politiski represēto u.c. sociāli mazaizsargāto personu grupu apvienībām.