Pašvaldība palielinās līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā

2. Oktobris, 2017

Šodien, 2. oktobrī Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja virkni grozījumu Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 225 „Par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā”.


Bez procesuālo tiesību normu un nosaukumu precizējumiem, grozījumos divas galvenās lietas ir pretendentu loka paplašināšana, kuri varēs saņemt līdzfinansējumu, kā arī palielināts maksimālais līdzfinansējums ēku saglabāšanai.

Savukārt maksimālais līdzfinansējums ēku saglabāšanai tiks palielināts līdz 20 000 eiro. Līdz šim maksimālais līdzfinansējums bija 14 000 eiro. Pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmēra palielināšana ēku saglabāšanas projektiem tiek veikta, balstoties uz līdzšinējo pieredzi. Tā rāda, ka, salīdzinājuma ar pašvaldības līdzfinansējuma daļu, daudzu vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanas izmaksu apmērs bieži vien ir tik liels, ka īpašnieki neizšķiras veikt pieminekļa saglabāšanas darbus. Līdz ar to līdzfinansējuma apmēra palielināšana vienam projektam veicinās liela apjoma vēsturisko ēku atjaunošanu.

Lēmums par grozījumiem stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.

Paziņojums par mājaslapas www.riga.lv sīkdatnēm ar norādēm uz mājaslapas sadaļu par sīkdatnēm, to pielietojumu un piekrišanas / piekrišanas atsaukšanas norādēm