Pārbūvēts ūdensvads posmā no Marijas ielas līdz Aspazijas bulvārim

29. Aprīlis

Noslēgušies vērienīgie ūdensvada pārbūves darbi posmā no Marijas ielas līdz Aspazijas bulvārim. Lai gan būvniekiem darbu izpildei dotais termiņš bija deviņi mēneši (līdz 23. jūnijam), tehnoloģiski sarežģīto procesu izdevies pabeigt gandrīz divus mēnešus ātrāk – pat neskatoties uz to, ka to laikā nepārtraukti radās dažādi neparedzēti sarežģījumi. Pašlaik vēl notiek būvdarbu skarto teritoriju labiekārtošana un sakopšana. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz maija beigām.


Rekonstrukcijas darbu laikā pārbūvēts ūdensvads no Marijas ielas līdz Aspazijas bulvārim ar kopējo garumu 565 metri. Tas bija nepieciešams, lai uzlabotu ūdensapgādes drošību šīs apkaimes iedzīvotājiem. Lielākā šo būvdarbu sarežģītība slēpās apstāklī, ka tie tika veikti arī zem Pilsētas kanāla – ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi. Jaunā ūdensvada trase no esošā pieslēguma Marijas ielā virzās pa Raiņa bulvāri, šķērso Pilsētas kanālu un Radio ielu, pieslēdzoties pie esošā ūdensvada Aspazijas bulvārī.

Raiņa bulvārī ūdensvads tika izbūvēts ar beztranšejas metodi, līdz ar to neradot traucējumus satiksmei. Ar beztranšejas metodi tika izbūvēts ūdensvads arī Radio ielā, zem tramvaja sliežu šķērsojuma, tikai šajā vietā tika izmantots nedaudz citādāks tehnoloģiskais risinājums. Lai varētu izbūvēt šo šķērsojumu, tika renovēts arī esošais kanalizācijas vada posms 55 metru garumā. Izbūvēti arī divi jauni izplūdes vārsti. Projekta kopējās izmaksas – ap 900 000 eiro.