Pāradresācija un vēlēšanas: kas jāzina iedzīvotājiem no tām mājām, kurām mainīta adrese

15. Marts, 2017

Rīgas pilsēta būvvalde kopš 2014. gada veic Rīgas  pilsētā  adrešu sakārtošanu, kuras rezultātā tiek mainītas adreses Rīgas pilsētas objektiem. Pirms pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā, daudziem rīdziniekiem radies jautājums: vai viņiem pirms vēlēšanām  nepieciešams uztraukties par dokumentiem, ja pāradresācijas gaitā viņu mājai mainīta adreses “plāksnīte” – ielas nosaukums vai mājas numurs?


2017.gada 3.jūnijā Latvijas Republikas teritorijā notiks pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).  Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam iecirkņa vēlētāju piederīgajās adreses.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām, t.i., līdz 2017. gada 25. martam, nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Kā arī Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nodrošina iespēju vēlētājam internetā bez maksas saņemt informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Līdz ar to, personai pa pastu tiks izsūtīta informācija par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā viņš iekļauts, kā arī  personai portālā www.latvija.lv noteiktajā laikā būs pieejams e-pakalpojums "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa", kuru būs iespējams izmantot saskaņā ar likumā noteikto vēlēšanu procedūras kārtību. Informācija par e-pakalpojumu pieejama arī Pārvaldes mājaslapā.

Informējam, ka ziņas par vēlētāja adresi Vēlētāju reģistrā tiek iegūtas tiešsaistē no Iedzīvotāju reģistra. Ja Iedzīvotāju reģistrā adreses nosaukums mainījies līdz 75 dienai (neieskaitot) pirms vēlēšanām,  vēlētājs saņems pasta sūtījumu ar jauno adreses nosaukumu. Bet, kā apstiprināja Rīgas pilsētas būvvalde, visas adrešu maiņas vietās, kurās notikusi pāradresācija, jau ir nodotas Iedzīvotāju reģistrā. Pirms vēlēšanām ielu nosaukumi vai māju numuri nekur netiks mainīti.

Nekāda papildus rīcība no pilsētnieku puses, kas plāno vēlēšanās piedalīties balsošanā, nav nepieciešama. Jo adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros adrešu nosaukumu izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas pēc sinhronizācijas ar Valsts zemes dienesta uzturēto Valsts  adrešu reģistra informācijas sistēmu. Tā rezultātā personām Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas adreses ar jauniem nosaukumiem.

Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi bez maksas var veikt elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Starp citu, no 25.marta līdz 16.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju iecirkni mainīt.

Pašvaldību vēlēšanās iecirkni varēs mainīt:

  1. uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;
  2. uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu būs iespējams veikt:

  1. Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv,  izmantojot drošu elektronisko parakstu vai internetbankas autentifikācijas rīkus.
  2. Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

Personām būs iespēja izmantot arī e-pakalpojumu "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana", kas pieejams bez autentifikācijas.

Papildu informācija par vēlēšanu norisi pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Paziņojums par mājaslapas www.riga.lv sīkdatnēm ar norādēm uz mājaslapas sadaļu par sīkdatnēm, to pielietojumu un piekrišanas / piekrišanas atsaukšanas norādēm