Palielināts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā

25. Janvāris, 2018

Rīgā vienreizējais pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiks palielināts no 2134 līdz 4000 eiro, nolēma Rīgas dome.


Tas tiek darīts, lai klientiem piedāvātu iespējami lielāku pakalpojumu klāstu, kas attiecināms uz mājokļa pielāgošanu. Šobrīd ar mājokļa pielāgošanu tiek saprasta ne tikai fiziska vides pieejamība, bet arī dažādu viedo ierīču lietošana, specifisku mēbeļu izgatavošana vai specifiskas sadzīves tehnikas iegāde, kas personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, atvieglo dažādas darbības mājsaimniecībā, padarot šo personu mazāk atkarīgu no citu cilvēku palīdzības.

Ko nozīme pabalsts mājokļa adaptācijai? Runa ir nevis par pacēlājiem, bet vairāk par ērtu "gudro māju". Invalīdiem ratiņos, piemēram, ir svarīgi, lai durvju ailas ir platas, lai vannas istabā un tualetē varētu bez problēmām apgriezties ratiņos un veikt visas higiēniskās procedūras. Savukārt cilvēkiem ar dzirdes problēmām vajadzīgs skaņas pastiprināšanas aprīkojums, citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir problēma aizsniegt elektrības slēdzi. Katrā ziņā, saņēmis pašvaldības palīdzību, cilvēks labāk varēs pats sevi aprūpēt un dzīvot normālu dzīvi, neatkarīgi no veselības stāvokļa.

Rīgas domes Saistošo noteikumu grozījumos paplašināts pakalpojumu sniedzēju loks, paredzot, ka mājokļa pielāgošanu veic ne tikai būvkomersants, bet komersants, jo Pabalsts tiek piešķirts ne tikai būvniecības darbu veikšanai.

Tāpat grozījumos precizēts, ka atzinumu par to, ka iestājušies ārkārtas apstākļi un personai pabalstu varētu piešķirt atkārtoti, sniedz ergoterapeits un, ka, ja sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu nav uzsākta mājokļa pielāgošana, pabalsts piešķirts netiek.

Pēdējos gados novērojams pabalsta izmantotāju skaita samazinājums, ko skaidro ar pabalsta pārlieku mazo apmēru.

Vislielākais Pabalsta saņēmēju skaits bija 2008. un 2009. gadā, kad Pabalsta apmērs bija 3000 lati. Valsts sociālekonomiskās situācijas ietekmē pabalsta apmērs no 2010. gada tika samazināts uz 1500 latiem jeb 2134.31 eiro. Samazinoties Pabalsta apmēram, samazinājās arī Pabalsta saņēmēju skaits (no 76 personām 2009. gadā līdz 46 personām 2016. gadā).

2015. gadā mājokļu pielāgošanas iespējas izmantoja 67 cilvēki par kopsummu 136 430 eiro, bet 2016. gadā - 46 cilvēki, izlietojot 92 855 eiro.

Kopš 2010. gada, kad Pabalsta apmērs tika noteikts 2134.31 eiro, ir palielinājušās darbaspēka izmaksas būvniecības nozarē un būvmateriālu cenas.

Šogad kopējais atvēlētais finansējums pabalstu izmaksai paredzēts 99 003 eiro apmērā.