Pabeigta Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrāde

5. Decembris, 2017

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 4.decembrī, atbalstīja pilnveidoto Skanstes apkaimes lokālplānojuma redakciju.


Lokālplānojums attiecas uz 228 hektāru plašu teritoriju starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas ielu. 

Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas 2015. gadā tika nolemts lokālplānojumu pilnveidot, un tagad šis darbs ir paveikts. Galīgais lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē. 

Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs uzsver, ka šis lokālplānojums ļaus pilnvērtīgi attīstīt Skanstes apkaimi, kā arī sniegs risinājumus zemes īpašnieku un sabiedrības interešu sabalansēšanai. 

Lokālplānojumā paredzēts, ka galvaspilsētas centram blakus esošā tikpat kā neapbūvētā teritorija nākotnē tiks ievērojami attīstīta un kļūs par 21.gadsimta Rīgas jauno vizītkarti. Kā pamats teritorijas attīstībai paredzētas plašas apstādījumu teritorijas, dažādu akcentu apbūve un jauni transporta risinājumi, piemēram, pieslēgums pie Ziemeļu transporta koridora, jauna tramvaja līnija un iespēja izmantot dzelzceļu. Tāpat ir domāts par skolām, bērnudārziem, ilgtspējīgu lietusūdeņu novades sistēmu, turpmāko rīcību ar esošajiem mazdārziņiem, iespējamām jaunām sabiedriski nozīmīgām ēkām. 

Foto: publicitātes

Izstrādātajā lokālplānojumā piedāvāts apkaimes centrālajā daļā ap Skanstes ielu noteikt maksimālu apbūves augstumu deviņi stāvi, kāpinot augstumu Skanstes ielas un Zirņu ielas rajonā līdz maksimums 15 stāviem, bet apkaimes perifērijas kvartālos, kontekstā ar apkārtējām apkaimēm, būvēt līdz sešiem stāviem augstas ēkas. Paredzēts, ka, veicot vizuālās ietekmes analīzi un izvēloties arhitektūras risinājumu konkursa kārtībā, iespējams veidot atsevišķus vertikālos akcentus zemesgabalos, kas robežojas ar Skanstes ielas un Zirņu ielas krustojumu, Skanstes ielas un Jāņa Krūmiņa ielas krustojumu un Skanstes ielas un Jāņa Daliņa ielas krustojumu. 

Papildus teritorijas plānojumā noteiktajiem parkiem un skvēriem (trīs objekti ar 4,3 hektāru kopējo platību) apkaimē plānoti vēl pieci objekti ar dažādām funkcijām. Pēc to izveidošanas parku un skvēru kopējā platība apkaimē būs aptuveni 18 hektāri. Parki un skvēri izvietoti tā, lai nodrošinātu vajadzīgo teritorijas pārklājumu. Lokālplānojumā iecerēts ierīkot ilgtspējīgu lietus ūdeņu atklāto novadīšanas sistēmu ar kanāliem un dīķiem. Teritorijā starp Jāņa Krūmiņa ielu, Skanstes ielu, Ierēdņu ielu un Laktas ielu būs lielākais jaunais parks ar platību 6,2 hektāri. Šeit paredzēts ierīkot arī jaunu ūdensobjektu aptuveni 1,5 hektāru platībā lietus ūdeņu savākšanai. 

Skanstes iela ir definēta kā pilsētas nozīmes zaļo teritoriju savienojums, kurā lokālplānojums paredz ielas abās pusēs bagātīgas apstādījumu struktūras joslas gan ielu sarkanajās līnijās, gan teritorijā līdz būvlaidei.

Lokālplānojumā teritorijas attīstība paredzēta vairākās kārtās līdz 2050. gadam, pakāpeniski palielinot apbūves platību no pašreizējiem 0,6 miljoniem kvadrātmetru līdz 2,6 miljoniem kvadrātmetru, tādējādi gan ievērojami palielinot iedzīvotāju skaitu apkaimē, gan radot tūkstošiem jaunu darbavietu.