Oktobrī notiks bezmaksas nodarbības programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

8. Oktobris, 2019

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt bezmaksas programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”.


Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:

  1. Bērna attīstība un temperaments.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
  3. Ka veidot drošu piesaisti.
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs sertificēta Bērnu emocionālās audzināšanas programmas vadītāja, mg. psych., klīniskā psiholoģe, Latvijas psihoterapeitu biedrības sertificēta psihoterapijas speciāliste, Latvijas supervizoru apvienības sertificēta supervizore Aelita Beitika.

Nodarbības notiks Rīgā, Elijas ielā 17.

Iespējams pieteikties piektdienas vai sestdienas grupā.

Piektdienās nodarbības plkst. 11:00 – 16:00.
(pirmā nodarbība 11.oktobrī plkst. 11:00 – 16:00, kopā 6 piektdienas).

Sestdienās nodarbības plkst. 10:00 – 15:00.
(pirmā ievada nodarbība 12.oktobrī plkst. 13:00 – 15:30, kopā 6 sestdienas).

Pieteikšanās un papildus informācija: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.