NVO nama popularitāte pieaug; 2018. gadā pārspēts apmeklētības rekords

11. Janvāris

Pagājušajā gadā Rīgas Nevalstisko organizāciju namu (NVO nams) apmeklējuši vairāk nekā 38 tūkstoši cilvēku, kas ir līdz šim lielākais NVO nama apmeklētāju skaits 5 gadu laikā – kopš tā atvēršanas. Salīdzinot ar 2017. gadu, kad NVO namā kopumā viesojās 33 700 apmeklētāji, šogad apmeklētāju skaits ir audzis par 15,5%.


To veicinājis gan kopējās NVO sektora aktivitātes pieaugums, gan NVO pārstāvju intereses pieaugums par NVO nama piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām, gan namā organizēto semināru un izglītojošo pasākumu programma.

Foto: Riga.lv

Par NVO nama darba ikdienu stāsta RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta NVO atbalsta sektora vadītājs Dzintars Koks: "NVO nams ir kļuvis par otrajām mājām daudziem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – ikdienā šeit darbojas vidēji  10 līdz 12 nevalstiskās organizācijas. Mūsu uzdevums ir nodrošināt vislabākos apstākļus gan nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, gan ikvienam nama apmeklētājam. NVO nama telpas īpaši noslogotas ir piektdienās un sestdienās, kad organizāciju aktivitātes seko cita citai, taču arī citās dienās zālē un telpās norit mēģinājumi, mācības, nodarbības vai sanāksmes”. 

Foto: Riga.lv

Lielākā daļa NVO nama apmeklētāju ir rīdzinieki, taču apmeklētāju vidū ir arī Rīgas apkārtnes iedzīvotāji un pārstāvji no citām Latvijas pilsētām un novadiem.

Iepazīstot NVO nama darbību, pērn viesojušies arī ārvalstu viesi no Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Ungārijas, Somijas, Lielbritānijas, Horvātijas un Gruzijas.  

NVO nams savā piektajā darbības gadā Rīgas vārdu nesis arī aiz Latvijas robežām - starptautiskā projekta “Rīgas NVO nams – nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma” ietvaros, - apliecinot, ka šāds NVO un pašvaldības sadarbības modelis ir aktuāls Eiropas kontekstā.

Rīgas pašvaldība pēc rīdzinieku ierosinājuma 2013. gada 25. septembrī atvēra NVO namu, lai īstenotu Rīgas sabiedrības integrācijas programmas pasākumus, atbalstot nevalstiskās organizācijas un veicinot iedzīvotāju līdzdalību dažādās pašvaldības darbības jomās.

NVO nams ir vieta, kurā organizācijas attīsta ilgtspējīgu sadarbību ar pašvaldību, saņem izglītojošo,  tehnisku, administratīvu un informatīvu atbalstu, organizē dažādus pasākumus un aktivitātes, aktualizē plašai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Nevalstisko organizāciju nams bez maksas piedāvā resursus organizāciju kapacitātes paaugstināšanai, informācijas apmaiņai, labās prakses un pieredzes apmaiņai, nozaru organizāciju sadarbības un tīklošanās veidošanai, organizāciju aktīvistu apmācībai.  

Lasiet arī:

Kā Rīgā izmantot telpas savas idejas īstenošanai bez maksas

Rīgas NVO nams: viss, kas par to jāzina