Notiks labdarības koncerti “Akordeona dienas - Rīga 2018”

23. Aprīlis, 2018

No 23. līdz 25. aprīlim Rīgā norisināsies ikgadējais starptautiskais bērnu un jauniešu labdarības festivāls “Akordeona dienas – Rīga 2018”, kurš vairākos koncertos vienkopus pulcēs mūziķus no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. 


Kopumā festivālā piedalīsies 60 dalībnieki 7 ansambļos. Festivāla mērķis ir sabiedrībā popularizēt akordeona ansambļu un orķestru kolektīvās muzicēšanas spēli, kā arī nodrošināt starptautisku jauniešu akordeona spēlēšanas pieredzes apmaiņu. Šo festivālu organizē Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” un nodibinājums “Samāriešu fonds”.

Festivāls īsteno labdarības politiku, koncertus organizējot bez ieejas maksas apmeklētājiem. 

Kā primāro mērķauditoriju izvirzot bērnu nama audzēkņus, trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, veco ļaužu pansionātu iedzīvotājus un maznodrošinātos pensionārus, paturot sevī sirsnīgu aspektu, ļaujot arī ierasties jebkuram interesantam, kam mūzika sirdij tuva.

Rīgas Sv. Pētera baznīcā plānoti divi koncerti - 24. aprīlī plkst. 19.00 - sadraudzības koncerts, kurā piedalīsies daļa akordeonistu no Latvijas un visi ārvalstu akordeonisti un 25. aprīlī plkst. 19.00 – festivāla noslēguma koncerts, kurā muzicēs visi festivāla akordeonisti.

Foto: