Noslēgumam tuvojas ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Turgeņeva ielā

19. Oktobris, 2017

Šovasar uzsāktā ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Turgeņeva ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elijas ielai tuvojas noslēgumam. 


Projektā paredzēts šajā posmā renovēt kopumā 643 metrus ūdensvada, un šie darbi jau ir pilnībā izpildīti. Kanalizācijas tīkla pārbūvi bija paredzēts veikt 209 metru garumā (šobrīd pārbūvēti 113 metri), savukārt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi 204 metru garumā (darbi izpildīti 189 metru garumā).

Visu darbu pabeigšanas termiņš ir novembra otrā puse.

Šī projekta ietvaros tiek veikta esošo kanalizācijas tīklu un ūdensvada pārbūve ielas sarkano līniju robežās, kā arī jauna ūdens pievada ēkai Turgeņeva ielā 14 izbūve. Līdz šim Turgeņeva ielas posmā no Prāgas ielas līdz Gogoļa ielai bija divi sadzīves kanalizācijas kolektori, kuros tika novadīti arī lietus ūdeņi no gūlijām un Latvijas Zinātņu akadēmijas jumta. Šī būvprojekta ietvaros tiek izveidota dalītā notekūdeņu novadīšanas sistēma, proti, paredzēti atsevišķi sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas kolektori. Notiek arī jauna lietus ūdens kanalizācijas posma un jaunu gūliju izbūve.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi risinās ar atklātās tranšejas metodi. Būvdarbu līguma summa ir aptuveni 850 000 eiro (bez PVN). Projekta realizācija sniegs drošāku ūdensapgādi minētajā apkaimē dzīvojošajiem.

Foto: f64