Noslēdz 22 jaunus līgumus par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai

3. Oktobris, 2018

Trešdien, 3.oktobrī, Rīgas domes priekšsēdētājs 22 māju iedzīvotājiem svinīgi pasniedza līgumus par pašvaldības 50% līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju remontdarbiem.


Mērs norādīja, ka šā gada laikā programmā paspējušas piedalīties jau teju 50 dzīvokļu īpašnieku biedrības un lielākajā daļā māju remonti jau pabeigti. “Mums visiem ir svarīgi, ka šīs mājas kalpo kā piemērs citiem dzīvokļu īpašniekiem. Tāpēc es lūdzu neslēpt šo māju panākumus, stāstīt, kā jūs runājāt ar pašvaldību, kā pierunājāt pieteikties programmai savus kaimiņus, jo tikai pēc jūsu parauga mēs varēsim rīdziniekiem parādīt, kā apvienojot spēkus un prātus, ir iespējams palielināt sakārtoto īpašumu skaitu. Rīgā vēl ir 4,5 tūkstoši māju, kuras nepieciešams sakārtot, tāpēc mums vēl tāls ceļš ejams,” sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Vienlaikus domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka pieteikumu skaitam pēc līdzfinansējuma nav ierobežojumu, un aicināja dzīvokļu īpašniekus pieteikties vēl. “Programma strādās līdz pēdējam klientiem, mēs piešķiram finansējumu gadam, bet, ja klientu skaits būs lielāks, tad mēs pieliksim naudu. Ja māju īpašnieki ir gatavi un vēlas piesaistīt finansējumu, tad pašvaldība ir gatava to atbalstīt,” teica priekšsēdētājs.

Konferences laikā astoņu dzīvojamo māju īpašnieku biedrību pārstāvji saņēma fasādes plāksnes par pabeigtiem remontdarbiem, savukārt 22 mājas saņēma jaunus līdzfinansējuma līgumus.

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Tāpat ar savu pieredzi dalījās divu dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji, kas pastāstīja, kā izdevies nodibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, kā risināt problēmsituācijas un kādi remontdarbi mājām veikti. Kā arī māju pārstāvjiem bija iespēja diskutēt par interesējošiem jautājumiem ar līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas pārstāvjiem.

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Šogad apstiprinātā jaunā programma paredz, ka pašvaldība apmaksā 80% no energoefektivitātes pasākumiem, kā arī dzīvojamās mājas atjaunošanas darbus 50% apmērā. Programmas ietvaros tiek sniegts pašvaldības finansiāls atbalsts dzīvokļu īpašnieku biedrībām energoauditu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, energoefektivitātes pasākumu un neatliekamu remontdarbu veikšanai.

Sīkāk par Rīgas domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai lasiet šeit:

Izremontē savu māju par puscenu! Ir uzsākta Rīgas domes atbalsta programma

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64

Foto: Dmitrijs Šuļžics/F64