Noritējusi Skanstes tramvaja līnijas projekta prezentācija

28. Marts

Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi par Kohēzijas fonda finansētā projekta Nr.4.5.1.1/16/I/002 “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” (turpmāk - Projekts) ietvaros paredzēto jauna tramvaja infrastruktūras posma, kas savienos esošos tramvaju maršrutus, izbūvi, kā arī esošās tramvaja infrastruktūras posma pārbūves ieceri, 2019.gada 26. martā Rīgas domes sēžu zālē notika būvniecības ieceres „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2., un 3. kārta” publiskās apspriešanas prezentācija.


Pasākumā ar prezentācijām uzstājās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, “Rīgas satiksme” un būvprojekta izstrādātāja SIA “BRD projekts” pārstāvji. Tāpat, lai nodrošinātu iespējami plašu sabiedrības iesaisti un līdzvērtīgas iespējas viedokļa paušanai par plānoto būvniecības ieceri, RP SIA “Rīgas satiksme” ar prezentācijām uzstāties bija pieaicinājusi Rīgas Apkaimju alianses, Skanstes attīstības aģentūras un Lielo kapu draugu kustības pārstāvjus.

Par lielo sabiedrības interesi saistībā ar būvniecības ieceri var secināt pēc aktīvajām un ilgstošajām diskusijām pasākuma turpinājumā, kura ietvaros, uzklausot pasākuma dalībnieku viedokļus, tika saņemti vairāki konstruktīvi priekšlikumi par aspektiem uz kuriem vērst uzmanību, izstrādājot tramvaju infrastruktūras posma izbūves tehniskos risinājumus.4

“Rīgas satiksme” apkopos uzklausītos priekšlikumus un nodos tos Rīgas pilsētas būvvaldei apkopošanai un iekļaušanai pārskatā, kas vēlāk tiks publicēts pašvaldības mājaslapā.

Viedokļus un atsauksmes par būvniecības ieceri līdz 2019. gada 4. aprīlim būs iespējams iesniegt:

  • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  • Un elektroniski portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atgādinām, ka visa informācija par Projekta īstenošanu, t.sk. publiskās apspriešanas prezentācijas, pieejama “Rīgas satiksme” mājas lapā, sadaļā “Informācija par Skanstes tramvaja līniju”.