No Vides aizsardzības fonda līdzekļiem plāno finansēt 23 projektus

20. Marts, 2018

Otrdien, 20.martā, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti apstiprināja Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2018.gada pirmās kārtas projektiem. Kopējā summa pirmās kārtas projektiem plānota 824 736 eiro apmērā.


Kopumā pirmajā kārtā iecerēts finansēt 23 projektus, kas saistīti ar vides sanāciju un labiekārtošanu, dzīvnieku uzraudzību, atkritumu savākšanu, gaisa un ūdens aizsardzību.

No Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem 53 613 eiro tiks tērēti piesārņotās vietas attīrīšanai pašvaldības īpašumā pie Dzelzceļa muzeja starp dzelzceļu un Uzvaras bulvāri, 50 000 eiro meliorācijas novadgrāvju tīrīšanai un atjaunošanai, bet vēl 62 073 eiro pētījuma veikšanai, izmantojot portatīvo sensoru sistēmu, par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā.

Mājokļu un vides departaments ir lūdzis piešķirt 12 000 eiro zaļo veloceliņu uzturēšanai, 150 000 eiro - meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai, 9878 eiro - Ķīšezera ekspluatācijas noteikumu aktualizēšanai un citiem projektiem.

Arī šogad finanšu līdzekļi tiks piešķirti Rīgas kanālā mītošo bebru piebarošanai un koku aizsardzības sētiņu uzstādīšanai, projektam kopumā paredzot 12 000 eiro, no kuriem 7000 eiro tiks atvēlēti bebru piebarošanai. 

Vides aizsardzības fonda projektus vēl vērtēs Finanšu un administrācijas lietu komiteja, bet gala lēmumu par līdzekļu sadali pieņems Rīgas dome.