Neskatoties uz lielo salu, Rīgā skolas strādās

26. Februāris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) informē, ka neskatoties uz tuvākajās dienās prognozēto lielo salu, Rīgā skolas strādās, taču bērniem ir tiesības skolu neapmeklēt.


Kā nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 601 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, bērni vecumā līdz 12 gadiem var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem pēc Celsija, savukārt bērni, kuri vecāki par 13 gadiem uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zem - 25 grādiem.

Ārkārtas situācijās pašvaldībai ir jāievieš izmaiņās mācību procesā, ja bērni sala dēļ nav ieradušies skolā, taču kā liecina pieredze, Rīgā šāda ārkārtas situācija tika ieviesta tikai gadījumos, gad bija izsludināta gripas epidēmija.

Ja sala dēļ skolā ir pustukšas klases, tad mācību programma tiek atkārtota, bet netiek apgūta jauna mācību viela, lai nerastos problēmas tiem bērniem, kuri skolā nav ieradušies.

Ja šajā dienā ir ieplānoti kontroldarbi, ieskaites un ministrijas diagnosticējošās pārbaudes, tad sīkāku informāciju par to, vai tās ir atceltas vai pārceltas uz citu dienu, iespējams iegūt, vēršoties pie skolas administrācijas vai klases audzinātājiem.

Izglītības iestādes neapmeklēšana sala dēļ netiek uzskatīta par kavējumu un nav nepieciešas atbrīvojums no ģimenes ārsta.

Lasiet arī: 

Kad atkāpsies sals?