Nepilnās ģimenes tiek aicinātas uz ekskursiju Līgatnē