Mežaparka Lielā estrāde: kāds būs “dziesmu kalns”

10. Janvāris, 2017

Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekta  autori - arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis prezentēja pirmā rekonstrukcijas posma izstrādāto būvprojektu.  Projekts būs futūristisks un vērienīgs: XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos skatītāju zona un estrāde kļūs par trešdaļu lielāka. Plānots, ka Latvijas 100. dzimšanas dienas dāvanu Rīga pabeigs 2018. gada 18. jūnijā.


Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Tas, ko mēs redzam pirmajā bildē, ir ieejas fasāde. Mainoties skatītāju laukuma izmēram, mainās arī tas, kā cilvēki iekļūst Lielajā estrādē.

Būvniecības pirmais posms ietver sevī gan estrādi, gan jaunā skatītāju laukuma paplašināšanu un pielāgošanu XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Lai palielinātu esošās kora tribīnes, tiks uzbūvētas pagaidu koka tribīnes. Pēc 2018. gada tiks uzcelta jaunā estrādes ēka un pastāvīgas jaunās tribīnes. 

Paralēli estrādes izbūves darbiem līdz 2018. gadam tiks izbūvēta svētku nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra – elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus novadīšanas tīkli Ostas prospektā un Atpūtas alejā; Jančevska prospektā līdz zaļajam teātrim; helikoptera nosēšanās laukums ārkārtas gadījumiem; jauns piebraucamais ceļš no Viestura prospekta līdz esošajiem dalībnieku autobusu stāvlaukumiem. Atrisināsies galvenā problēma: cilvēkiem, kas dodas uz estrādi pa galveno aleju netraucēs operatīvais transports un dalībnieku autobusi. Viņam piebraukšanai būs savs ceļš.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Ģenerālplānā ieprojektētas dalībnieku pulcēšanas vietas, piemēram, Janševska prospektā (3), kur paredzēta Dziesmu svētku estrādes dalībnieku izbraukumu ēdināšana mēģinājumu laikā. Līdz zaļajam teātrim plānots izbūvēt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu. Plānā var redzēt jaunbūvējamo piebraucamo ceļu no Viestura prospekta līdz esošajam dalībnieku autobusu stāvlaukumam (5) un helikoptera nosēšanās laukums ārkārtas gadījumiem (4).  Estrādes darbības nodrošināšanai izbūvēs elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu Ostas prospektā un Atpūtas alejā (2) ar iespēju ievietot papildus mobilo tualešu un izbraukumu tirdzniecības vietas. Tāpat paredzēts ar elektrību nodrošināt Ostas prospekta malu.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Esošā svētku estrādes teritorijas platība ir  91 997 kvadrātmetri . Bet teritorija ir pārāk maza, lai no Lielās estrādes varētu izveidot vietu, kur organizēt pasaules zvaigžņu koncertus, tāpēc pieņemts lēmums teritoriju paplašināt un ar jaunu žogu ieskaut 146 430 kvadrātmetru lielu teritoriju.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts tiek izstrādāts, ievērojot 2013. gadā Rīgas pašvaldībā apstiprināto kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojumu.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Tāds ir kopskats uz skatītāju laukumu.  Ja šobrīd tribīnēs satilpst 7510 koristi, tad 2018. gada svētkos būs 9802 koristu vietas, no kurām 2292 tiks izvietotas pagaidu koka tribīnes. Savukārt skatītāju laukuma jaunā platība būs 22 197 kvadrātmetri, kuros būs nodrošinātas sēdvietas 30 557 skatītājiem pašreizējo 23 000 sēdvietu vietā.

Šis laukums varētu būt izmantots ne tikai Dziesmu svētkiem, bet arī citiem koncertiem ar stāvvietām. Tāpēc tā kapacitāte varētu būt krietni lielāka.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Tāpat projektā plānots izveidot četrus torņus, kas nodrošinās apgaismojumu estrādē, turklāt tajos būs radio un televīzijas pieslēguma akas. Turklāt zem jaunā skatītāju laukuma plānots izbūvēt divu līmeņu telpas, kurās būs ierīkotas gan tualešu telpas, kas nodrošina 30 000 apmeklētāju vajadzības, kā arī platības dažādām tirdzniecības vietām, ēdināšanai, lai to radītā skaņa netraucētu koncerta akustikai. Šajā vietā būs izvietoti arī medpunkti un informācijas centrs.

Iemesls, kāpēc šādā veidā izkārtotas tirdzniecības vietas ir tāds, lai tirdzniecības vietu, kas atrodas tuvējā estrādes teritorijā un zem skatītāju laukuma, troksnis netraucētu koncertam, kvalitatīvākai akustikai un skaņai.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

2018. gadā esošā estrādes vecā ēka tiks saglabāta. Ar īslaicīgām koka tribīnēm tiks paplašināta vieta dziedātājiem. Šīs tribīnes zināmā mērā ir tradīcijas turpinājums, jo senākos laikos, kad tika izbūvēta Mežaparka Lielā estrāde, tribīnes Dziesmu svētku vajadzībām veidotas no koka un būvētas no jauna katram festivālam. Funkcionālā nepieciešamība prasa šīs papildu tribīnes izveidot kā atsauci uz vēsturiskiem apstākļiem.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Mežaparka Lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas izmaksas pēc projektētāju aplēsēm ir 23 176 157 eiro, ieskaitot PVN. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukumam, 22% skatītāju laukuma aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

2016. gada 11. martā Rīgas pašvaldībai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram parakstot līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi, tika atsākts darbs pie Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas projekta.

Plānots, ka pirmā posma rekonstrukcijas darbi tiks nodoti ekspluatācijā 2018. gada 18. jūnijā. Jau 10. janvārī, plkst. 10.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma izsludināšanu Mežaparka Lielās estrādes pirmā rekonstrukcijas posma būvdarbiem. Orientējoši 10. martā tas noslēgsies un aptuveni mēneša laikā tiks izvēlēts uzvarētājs, lai vēlākais pēc Lieldienām varētu noslēgt līgumu un uzsākt būvniecības darbus.

Foto: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija