Mazākumtautību skolu skolotājus aicina uz latviešu valodas kursiem

10. Augusts, 2018

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2018. gadā aicina Rīgas mazākumtautību skolu pedagogus, kuri īsteno  vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmu apmeklēt bezmaksas latviešu valodas kursus profesionālo pienākumu veikšanai. Projektu, kura programmu veido mācības 80h garumā, paredzēts īstenot no 22. augusta līdz 22. novembrim. Mācības notiks 6 norises vietās.


Kursi tiks rīkoti atbilstoši Ministru kabineta noteiktiem valodas apguves līmeņiem un pakāpēm: C1 un C2, veicinot pedagogu latviešu valodas prasmju pilnveidošanu kvalitatīvākai profesionālo pienākumu veikšanai un valstī īstenojamo pārmaiņu ieviešanai vispārējā izglītībā, pilnveidojot mācību saturu un kompetenču pieeju.

Projekta mērķis ir nodrošināt latviešu valodas pilnveidošanas kursu organizēšanu profesionālo pienākumu veikšanai Rīgas pašvaldības pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības, kā arī pamatizglītības programmu mazākumtautību skolās, kuriem nepieciešams atbalsts valsts valodas zināšanu jomā, lai nākotnē varētu sekmīgi īstenot mācību priekšmeta saturu valsts valodā.

Interesentus lūdzam zvanīt projekta vadītājai Ivetai Razumovskai, 67105534, iveta.razumovska@riga.lv.