Marijas ielas grausta īpašniekiem var piemērot 10 000 eiro sodu

24. Augusts, 2018

Ja līdz 10.septembrim netiks noslēgts līgums par Rīgā, Marijas ielā 6, esošā grausta atjaunošanas būvprojekta izstrādi, tās īpašniekiem tiks piemērots 10 000 eiro liels sods, paziņoja Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdē.


Saskaņā ar domes lēmumu, līgums par būvprojekta izstrādi uzņēmējiem jānoslēdz līdz 10.septembrim. Kopš aprīļa ēkas īpašnieki veikuši divus ēkas ārsienu vertikalitātes monitoringus un to rezultāti būtiskas izmaiņas sienu kustībā neuzrādot. Arī monitoringu veikšana īpašniekiem tika uzlikta par pienākumu, balstoties uz domes lēmumu.

Аprīlī pieņemtais Rīgas domes lēmums paredz, ka Marijas ielā 6 esošās ēkas īpašniekiem četru mēnešu laikā jāizstrādā nama sakārtošanas būvprojekts.

Līdztekus nama sakārtošanas būvprojekta izstrādei īpašniekiem sešu mēnešu laikā pēc šī līguma parakstīšanas tas jāsaskaņo būvvaldē un pusotra gada laikā jāsaņem būvatļauja un jāuzsāk būvdarbi. Ēkas sakārtošana ir jāpabeidz ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

Tāpat ēkas īpašniekiem uzticēts reizi divos mēnešos veikt ēkas ārsienu vertikalitātes monitoringu, divas reizes gadā fasādes un jumta tehniskā stāvokļa apsekošanu līdz būvdarbu sākšanai, kā arī reizi gadā veikt ēkas tehnisko apsekošanu.

Ēka jau vairāk nekā desmit gadus ir izpelnījusies Rīgas slavenākā grausta nosaukumu. Īpašumu veido zemes vienība 1432 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma.

Tā ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un to īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Ēka pieder Igaunijas pilsonim Tomasam Tolam un Jevgēņijam Petrovam, kurš īpašuma tiesības šī gada sākumā dāvinājumā saņēmis no Ludmilas Baumanes. Uz Tola vārda īpašumtiesības reģistrētas kopš 1997.gada augusta.

Foto: Riga.lv