Mājas vecākais: personīgā pieredze

5. Aprīlis, 2016

2015. gada vasarā Rīgas pašvaldība organizēja bezmaksas kursus iedzīvotājiem ar jautājumiem par dzīvojamo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu. Tiem rīdziniekiem, kuri ir gatavi uzņemties nebūt ne vieglos mājas vecākā pienākumus. Darāmo darbu var būt daudz, bet toties rezultāts vienmēr ir pamanāms un tik tiešām ir tā vērts.


Mājas vecākais ir cilvēks ar praktisku domāšanu, kuram iedzīvotāji (mājas dzīvokļu īpašnieki) ir uzticējuši pārstāvēt viņu mājas intereses dažādos saimnieciskos jautājumos. Principā mājas vecākais ir cilvēks, kurš ir gatavs uzņemties starpnieka lomu starp dzīvokļu īpašniekiem un uzņēmumiem, kas apsaimnieko ēku. Kā rāda prakse, ja mājai ir savs vecākais, tad māja ir sakoptāka no iekšpuses, kā arī izskatās labāk pat vizuāli. Šādu māju iedzīvotāji parasti aktīvāk savstarpēji komunicē un labprātāk pieņem lēmumus par remontiem un ēkas uzlabošanu, arī kontrolē izdevumus, kas izlietoti ēkas uzturēšanai un uzlabošanai.

Pirmie bezmaksas kursu absolventi jau var pastāstīt, kā viņiem izdevies uzlabot apsaimniekošanas situāciju viņu dzīvojamos namos. Vārds viņiem:Lai motivētu iedzīvotājus daudzdzīvokļu namos izvēlēt mājas vecāko un lai arvien vairāk mājām būtu sava uzticības persona – mājas vecākais, Rīgas pašvaldība organizē bezmaksas māju pilnvaroto pārstāvju apmācību kursus. Iedzīvotāju interese par apmācībām ir nemainīgi augsta.

Apmācību mērķis ir uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti un ātrumu jautājumos, kas attiecas uz daudzdzīvokļu namu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Kursos rīdzinieki iegūst pamatzināšanas par pašreizējiem likumiem, pienākumiem un tiesībām, lēmumu pieņemšanas kārtību dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, lai tos nevarētu apstrīdēt un tie būtu reāli izpildāmi. Nodarbībās kā lektori piedalās pārstāvji no Rīgas enerģētikas aģentūras,  Mājokļa un vides departamenta, kā arī no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”.

Asbija Ūdre
Mājas vecākā

Ceļš uz to, lai kļūtu par mājas vecāko, sākās sen. Asbija ir ekonomiste, un, pirms apmaksāt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, viņa sākusi analizēt, par ko tad viņa konkrēti maksā. „Kāpēc es ar to nodarbojos? Es esmu pensijā un īpaši darīt man nav ko. Šādi es vismaz izkustos un daru kaut ko lietderīgu. Pabeidzu „Rīgas namu pārvaldnieka” mājas vecāko kursus. Ļoti kvalitatīvas un noderīgas apmācības”, ar iespaidiem dalījās Absija.

Par māju:

Dzīvojamā māja Hipokrāta ielā 17, Rīgā, 4 kāpņu telpas, 9 stāvi.

Par cilvēkiem:

 „Cilvēki uzskata, ka viss jādara mājas apsaimniekotājam. Izdegusi lampiņa? Apsaimniekotājam jāmaina. Un tāda psiholoģija ir visiem – gan jauniem, gan padzīvojušiem cilvēkiem. Mājas vecākais nama labā var darīt ļoti daudz, īpaši, ja runa ir par lieliem darbiem, kas prasa ieguldījumus”, pastāstīja Asbija.

Par padarīto:

Asbija ar lepnumu izrāda divas izremontētās kāpņu telpas. „Nākamajā gadā izremontēsim atlikušās divas”, ar plāniem dalās  Asbija. Kāpņu telpas nav vienīgais, kas mājā ir uzlabots. „Pagrabā nomainījām karstā ūdens caurules. Uzstādījām gaismas, kas darbojas ar kustību sensoriem, ielikām pakešu logus kāpņu telpās”, stāsta Asbija.

Par plāniem:

Nākamajā gadā tiks izremontētas atlikušās divas kāpņu telpas „2017. gadā plānojam nosiltināt mājas gala sienas. Vēlos nomainīt kāpņu telpu durvis, jo tās ir sliktā stāvoklī. Un vēl gribētos nomainīt visus četrus liftus. Viens maksā aptuveni 40 tūkstošus eiro, jādomā, kā to realizēt”, stāsta Asbija.

Jautājums RNP:

Asbija interesējas, kāpēc tāmju izmaksas, kuras sastāda RNP, mēdz būt salīdzinoši lielākas, nekā to dažkārt piedāvā citi uzņēmumi. „Ja noslēdz trīspusēju līgumu, var atrast arī kaut ko lētāku”, saka mājas vecākā.

Atbild  „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve Santa Vaļuma:

„Trīspusējs līgums – tas ir līgums, kas tiek noslēgts starp dzīvokļu īpašniekiem, privātu – dzīvokļu īpašnieku izvēlētu, uzņēmumu un RNP.

Kad RNP sagatavo tāmes, tiek ņemti vērā vairāki faktori. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam RNP izsludina publiskā iepirkuma konkursu – ar noteiktām prasībām pret pretendentu. Kā nekā klientiem vēlamies nodrošināt kvalitāti par iespējami saprātīgu cenu. 

RNP konkursos var piedalīties jebkurš un ikviens uzņēmums, kas atbilst noteiktajām prasībām. Dažas firmas bieži vien atkrīt, jo nespēj nodrošināt remontdarbus atbilstoši prasībām.

Piemēram, mēs pārbaudām to, kā pretendenti maksā nodokļus – nosūtām pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienestam.

Runājot tieši par logu iepirkumiem, mēs izvirzām saprātīgas kvalitātes prasības, nevis meklējam visaugstāko iespējamo kvalitāti – mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus logus par iespējami saprātīgu cenu. Logiem ir jākalpo ilgi, tāpēc mēs meklējam ilgtspējīgu risinājumu, nevis pašu lētāko ar zemāko cenu, kas kalpos neilgi, kā arī nemeklējam pašas augstākās kvalitātes logus par dārgu cenu, jo paši dārgākie logi nenozīmē, ka tie kalpos labāk, kā kvalitatīvi logi par saprātīgu cenu.

Svarīgi saprast, ka RNP kā māju pārvaldnieks publiskajos iepirkumos pieprasa arī garantiju no pakalpojuma sniedzēja, pēcāk arī pārbaudot veikto darbu izpildes norisi, pieprasot noteikto termiņu ievērošanu, kā arī pārbauda veikto darbu kvalitāti.

Pārvaldnieks trīspusējos līgumos darbojas kā trešā puse, kas nodrošina ar finansēm saistītos procesus, piemēram, iekļaujot ikmēneša rēķinos uzkrājuma veidošanu remontdarbiem, kā arī veic uzkrātās naudas pārskaitīšanu dzīvokļu īpašnieku izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam, ar ko noslēgts trīspusējais līgums.Savukārt, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pati izvēlas pakalpojuma sniedzēju, svarīgi atcerēties, ka, slēdzot šādu līgumu, dzīvokļu īpašnieku kopība pilnībā uzņemas atbildību par izvēlēto uzņēmumu un iegādāto pakalpojumu, kā arī tā kvalitāti. Ne vienmēr šķietami lētākais piedāvājums var būt tas kvalitatīvākais vai ilgtspējīgākais risinājums.

 „Rīgas namu pārvaldnieka” mācību projektu koordinatores Aleksandras Cimbales komentārs:

 „Asbija Ūdre apmeklēja bezmaksas apmācību kursus, kas veltīti māju vecākajiem. Viņa ir ļoti mērķtiecīga, atbildīga un uzmanīga. Mājas apsaimniekošanas jautājumos viņa iesaistās racionāli un kā laba saimniece – taupīgi un ar tālredzīgu skatījumu. Māja – tie ir ne tikai atsevišķi dzīvokļi, bet visa ēka kopumā, ar kāpņu telpām, ar pagrabu, ar koplietošanas caurulēm utt. Asbija Ūdre ar interesi mācās, ar iedvesmu izmanto šīs zināšanas praksē un nebaidās no kļūdām. Šādu pašdisciplīnas un sakārtotības līmeni var apbrīnot!”.