Mainīta adrese?! Galvenais īsumā

13. Novembris, 2017

Rīgā turpinās adrešu maiņas projekts. Jaunās adreses jau veiksmīgi ir ieguvušas puse no plānotajām mājām un zemes gabaliem. Īsumā publicējam piezīmes iedzīvotājiem par to, kas jādara un ko darīt nevajag, kad jūsu dzīvesvietai tiek mainīta adrese.


Kas ir jādara? 

  1. Pēc adreses maiņas vai piešķiršanas, nekavējoties (trīs mēnešu laikā) ir nepieciešams uzstādīt ēkas adreses numura zīmi. Kā to izdarīt – lasiet šeit
  2. Par mainīto adresi nepieciešams paziņot radiniekiem draugiem paziņām un citām personām, ar kurām tiek uzturēta sarakste ar pasta starpniecību.
  3. Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
  4. Personām gadījumos, kad to nosaka likums, obligāti (pat noteiktos termiņos) ir jāveic darbības, lai paziņotu informāciju par mainīto adresi un izdarītu izmaiņas oficiālos dokumentos (piemēram, par ieroču glabāšanu Valsts policijai, par uzņēmējdarbību VID, u.c.).

Kas nav jādara:

  • Par jauno adresi nav jāpaziņo zemesgrāmatai;
  • par jauno adresi nav jāpaziņo valsts un pašvaldības iestādēm;
  • informācija par mainītajām adresēm jau ir paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam, u.c. (skatīt sarakstu);
  • iedzīvotāju deklarētā dzīvesvieta lielākajā daļā gadījumu precizējas automātiski bez personu starpniecības.

Vērtīgi zināt!!!

Adreses maiņas lēmums ir publicēts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ar publicēšanas brīdi adreses maiņas fakts ir paziņots visām personām, kuru tiesiskās intereses tas skar, tai skaitā arī bankas, apdrošināšanas kompānijas un citas fiziskas un juridiskas personas.

Aizpildot iesniegumu, Rīgas pilsētas būvvaldē 10 darba dienu laikā iespējams saņemt bezmaksas izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto/mainīto adresi.