Mācību iestādes var saņemt finansējumu starptautiskiem pasākumiem

5. Februāris, 2019

Pieteikumus aicinātas iesniegt Rīgas pašvaldības izglītības iestādes, kas plāno organizēt skolēnu starptautiskos pasākumus laika posmā no 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 31. decembrim un tām ir nepieciešams papildu finansējums.


2019. gadā organizētajiem skolēnu starptautiskās sadarbības pasākumiem, saskaņā ar 17.01.2019. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iekšējiem noteikumiem Nr. 3-nts „Kārtība finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautiskās sadarbības pasākumiem”, papildu noteikumos minētajiem tiek izvirzīti šādi kritēriji:

Prioritātes:

  • ilglaicīgi starptautiskās sadarbības projekti (izņemot Eiropas Savienības fondu finansētos),
  • mācību un zinātniski pētnieciskais darbs,
  • skolēnu apmaiņas programmas,
  • zināšanu papildināšana, piedaloties starptautiskās konferencēs un semināros par izglītībā aktuālajām tēmām,
  • starptautiskie pasākumi ar plašu amatieru kolektīvu un auditorijas dalību,
  • orķestru un koru dalība starptautiskos pasākumos un projektos (izņemot Eiropas Savienības fondu finansētos),
  • piedalīšanās starptautiskos konkursos, festivālos (ar novērtējumu), sacensībās un čempionātos.

Pieteikumu skaits no vienas iestādes: skolām, pirmsskolām un sporta izglītības iestādēm - līdz diviem pieteikumiem no vienas iestādes, interešu izglītības iestādēm, kultūras iestādēm, mākslas un mūzikas skolām – līdz pieciem pieteikumiem no vienas iestādes.

Uzņemot viesu delegācijas, pieteikumā detalizēti jāatspoguļo plānoto izmaksu pozīcijas (ēdināšana vai pārtikas preču iegāde, transporta izmaksas, norādot transporta pakalpojumu izmaksas, t. sk. e-talonu iegādi un citas izmaksas).

Pieteikums starptautiskā pasākuma organizēšanai jāaizpilda Word formātā un ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) jānosūta RD Izglītības, kultūras un sporta departamentam līdz 2019. gada 19. februārim, plkst. 17.00, nosaukumā norādot „Pieteikums starptautiskā pasākuma organizēšanai”.

Vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu uz e-pastu inese.juhnevica@riga.lv jānosūta starptautisko pasākumu tāmes kopsavilkums (skat. pielikumā pievienoto paraugu).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 30.01.2019. iepirkuma ietvaros ar SIA „Hansabuss Latvia” tika noslēgta Vispārīgā vienošanās par transporta pakalpojumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un padotībā esošo iestāžu vajadzībām, lūdzu ņemt vērā aizpildot pieteikuma starptautiskā pasākuma organizēšanai finansējuma pieprasījumu transporta pakalpojumiem (aile „Nepieciešamais finansējums no RD IKSD”).

Visi iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti, atbilstoši noteiktajām prioritātēm, finansējuma piešķiršanas kārtībai un finansējuma pieejamībai. Informāciju par atbalstītajiem Pasākumiem tiks izvietota Departamenta mājas lapā www.iksd.riga.lv. līdz 2019. gada 8. martam.

Ar prasībām pieteikumu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties 17.01.2019. Departamenta iekšējos noteikumos Nr. 3-nts „Kārtība finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautiskās sadarbības pasākumiem” un pielikumos.

Tālrunis uzziņām: 67026881 Inese Juhņēviča.