Mācību gadu šogad Rīgas vispārizglītojošās skolās sākuši 69 tūkstoši skolēnu

13. Septembris, 2018

Jaunajā mācību gadā par apmēram 300 audzēkņiem palielinājies skolēnu skaits vispārizglītojošās mācību iestādēs, sasniedzot 69 tūkstošus, ceturtdien, 13.septembrī, Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputātus informēja departamenta direktors Guntis Helmanis.


2018./2019. mācību gadā darbojas 114 vispārizglītojošās skolas, un tās apmeklē 69 024 skolēnu, no kuriem 6042 ir pirmklasnieki. Skolās strādā 7000 pedagogu.

Rīgā darbojas 150 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 65 pirmsskolas izglītības grupas pie 13 vispārizglītojošajām skolām, divām speciālajām skolām un viena interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās ir vieta apmēram 26 tūkstošiem bērnu.

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 140 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 6390 bērniem. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 231,00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 174,88 eiro. Mēnesī šim mērķim no pašvaldības budžeta tiek atvēlēti aptuveni 1,4 miljoni.

Kā arī patlaban ir noslēgti 593 līgumi ar privātajām auklēm, kuras pieskata 1266 mazuļus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta. Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 129,99 eiro.

Tāpat šogad mācības deviņās Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūst vairāk nekā 4500 audzēkņu, un strādā ap 515 pedagogi, bet 11 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības programmas apgūst ap 8307 audzēkņi.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti ap 17 miljoniem eiro.

Turpinot iepriekšējos divos gados aizsākto Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāžu aprīkošanu ar jaunu datorparku, šogad skolām tiks piegādāti 1327 datori, 88 datori – sešu interešu izglītības iestāžu datorklasēs, 12 datori ar specializētu programmatūru Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas datorklasei un 180 datori Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās.

Runājot par pašvaldības iniciatīvām, Helmanis atzīmēja, ka šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās jau 30 klases no 15 Rīgas pašvaldības skolām. Kā jaunajā mācību gadā atvērtas arī jaunas, līdz šim konkrētās iestādēs nebijušas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas: diksilenda ansamblis, improvizācijas teātra studija, kaligrāfijas programma, arfas, kontrabasa spēles programmas u.c.

Šajā mācību gadā Rīgas skolas turpinās arī dalību vērienīgos Eiropas struktūrfondu finansētos projektos: “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” – īstenos 34 skolas, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” - īstenos 68 skolas, bet projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - piedalīsies ap 61 pašvaldības skola. Turklāt Rīgas skolas iesaistās arī Erasmus projektos.

Visas 114 Rīgas skolas iesaistīsies Latvijas valsts 100gades programmas iniciatīvā – projektā “Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar septembri, tās ietvaros ikvienam skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.