Lielākā daļa rīdzinieku ir "par" papildstundām dzimtajā valodā mazākumtautību skolās

7. Decembris, 2017

Ideju, ka Rīgas dome varētu piedāvāt mazākumtautību bērniem vidusskolā papildus stundas mazākumtautību valodās (krievu vai citās), kopumā atbalsta 67%, bet noraida 23% rīdzinieku.


Rīgas domes  priekšlikumu par papildus stundām dzimtajā valodā  atbalsta 81% nelatviešu  un 48% latviešu, bet noraida tikai 11% nelatviešu un 39% latviešu.  Neitrāla attieksme šajā jautājumā ir 4% mazākumtautību pārstāvju  un 12% latviešu.
 

No rīdziniekiem, kam pašlaik bērni apmeklē mazākumtautību skolas, šādu risinājumu atzinīgi vērtē  86% vecāku, 5% ir neitrālā attieksme, kritisks viedoklis ir 7%.

Viennozīmīgs atbalsts ir arī respondentu grupā, kam bērni mazākumtautību skolas apmeklējuši pēdējo 5 gadu laikā – par papildus stundām ir 81% vecāku.
 
Savukārt respondentu grupā, kas paši agrāk  ir mācījušies mazākumtautību skolā, atbalstu Rīgas domes piedāvājumam pauž 71% aptaujāto, bet respondentu grupā, kam pēdējo 5 gadu laikā nav bijusi tieša saskare ar mazākumtautību skolām – 63%.
 
Ka arī aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotājiem ir visai neprecīza informācija par to, kā patlaban notiek mācības mazākumtautību skolās.
Uz jautājumu, cik priekšmetus (neskaitot krievu valodu un literatūru) mazākumtautību skolās māca krievu valodā, pareizu atbildi sniedza vien  17,8% aptaujāto, vēl 14,8% atbildēja aptuveni, savukārt 67,3% atbildes parādīja, ka viņiem šādas informācijas nav. Taču, lūdzot pašiem novērtēt savas zināšanas par mācību valodu mazākumtautību vidusskolās, respondenti ir samērā pārliecināti: 47,7% uzskatīja, ka viņu zināšanas ir labas, 47,3% - ka nepietiekamas.
Par labām savas zināšanas uzskatīja 38% latviešu un 56% mazākumtautību pārstāvju. Taču uz konkrētu jautājumu (cik priekšmetus patlaban mazākumtautību vidusskolās māca krievu valodā?) pareizi atbildēja 32% latviešu un  33% nelatviešu. Respondentu grupā, kam bērni mācās vai ir mācījušies mazākumtautību vidusskolā, sevi par labi informētiem atzina 84%, taču pareizas atbildes sniedza  44% respondentu.
Aptauju veica sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, decembra sākumā  izjautājot 882 rīdziniekus.