Līdz maija vidum Rīgas kapitālsabiedrībām jāpublisko auditu ziņojumi

6. Maijs

Līdz šā gada 15. maijam Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām būs jāsagatavo un jāpublisko saņemtie auditu ziņojumi, tā piektdien, 8. maijā, sēdē lēma Rīgas domes pagaidu administrācija.


Kapitālsabiedrībām būs jāsagatavo anonimizētas ziņojumu versijas, kurās, vienojoties ar ziņojumu gatavotājiem, tiks dzēsti personu dati un dati, kas attiecas uz sabiedrību komercnoslēpumu, un jānodrošina ziņojumu publicēšana sabiedrības mājaslapā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija uzskata, ka sabiedrības interesēs ir nodrošināt iespējami plašu informāciju par izvērtējumos noskaidrotajām nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Jau ziņots, ka, atbalstot lēmumu par anonimizētu ziņojumu publicēšanu, administrācija uzdeva Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvei Ivetai Zalpēterei sagatavot grozījumus 28.08.2019. Rīgas domes lēmumā „Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”. Lēmums šī brīža redakcijā paredz plašam lietotāju lokam nodot vien izvērtējuma ziņojumu kopsavilkumus, savukārt grozījumi ļaus publicēt pilna ziņojuma anonimizētu versiju, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un personu datu aizsardzību

Tāpat ziņots, ka saskaņā ar Rīgas domes 2019. gada 28. augusta lēmumu tika nolemts veikt Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privātās kapitālsabiedrības SIA „Getliņi EKO” ārējo neatkarīgo darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējamu. Izvērtējuma ziņojums par katru sabiedrību ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām bija jāiesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. maijam.

Noteiktajā termiņā ziņojumus ir iesniegušas SIA „Rīgas ūdens”, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, AS „Rīgas centrāltirgus”, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, SIA „Rīgas nami”, SIA „Rīgas 1.slimnīca”, SIA „Rīgas Dzemdību nams” un SIA „Rīgas veselības centrs”. Pārējās kapitālsabiedrības - SIA „Rīgas meži”, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA „Rīgas serviss”, SIA „Rīgas 2.slimnīca” un SIA „Getliņi EKO” - ir informējušas par plānotajiem iesniegšanas termiņiem.