Līdz 31. oktobrim gidiem Rīgā nebūs jāmaksā par sertifikāta pagarināšanu vai atjaunošanu

9. Jūnijs

Otrdien, 9. jūnijā, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija apstiprināja grozījumus domes saistošajos noteikumos "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā”.


Grozījumi paredz, ka līdz 2020. gada 31. oktobrim gidi, pagarinot vai atjaunojot tūristu gida sertifikātu, varēs to veikt bez maksas.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem ļoti būtiski ir samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, līdz ar to Rīgas tūristu gidi ir palikuši bez darba un ienākumiem, un daudziem nav iespējas segt sertificēšanas izmaksas. Šobrīd maksa par sertifikāta atjaunošanas vai pagarināšanas dokumentu izskatīšanu ir 50 eiro.

Jānis Jenzis, Rīgas Tūrisma Attīstības biroja valdes priekšsēdētājs: “Atbalsts Rigas tūrisma gidiem ir daļa no RTAB izstrādātā Covid 19 izraisītās krīzes turismā seku mazināšanas plāna. Tīrisms Rīgā uz laiku bija pilnībā apstājies un, mūsuprāt, tas ir tikai pašsaprotami, ka arī gidi saņems atbalstu no pašvaldības. Šī izstrādāāa un apstiprinātā atbalsta mehānisma kopējā summa ir vairāk nekā 15 tūkstoši eiro.”

Pašvaldība gidu sertificēšanu uzsāka 2013. gadā ar mērķi uzlabot tūristiem sniegto pakalpojumu kvalitāti galvaspilsētā. Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB) sagatavoja attiecīgos saistošos noteikumus, kas paredz, ka gidu pakalpojumus var sniegt tikai personas ar attiecīgu sertifikātu.