Līdz 2018. tiks labiekārtots Aldara parks Sarkandaugavā

25. Augusts, 2016

Bijušās Meža pils (jeb Waldschlößchen) muižas un alus darītavas vēsturiskās drupas ieskaus mūsdienīgi elementi. Šeit parādīsies bērnu laukums, skatu tornis, kafejnīca, skatuve kultūras pasākumiem, labiekārtoti celiņi un soliņi, apgaismojums un atjaunoti piebraucamie ceļi, kā arī daudz kas cits, kas varētu iedvest dzīvību pašlaik nolaistajā parkā.


Aldara parks ir viens no vecākajiem Rīgā. Visus šos gadus tas ir netaisnīgi atstāts novārtā. Caur drūmo un veco koku zariem saules stari gandrīz vispār netiek cauri, dīķis, kas reiz bijis daļa no Meža pils alus darītavas īpašuma, ir izžuvis, tornis ir pārvērties drupās ar grafiti elementiem. Neskatoties uz parka izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, parks nav iemīļota vietējo iedzīvotāju vieta – tas esot pārāk bailīgs. Tagad tas tiks labots.

Foto: Jānis Saliņš

25. augustā tika noskaidroti Aldara parka pārbūves metu konkursa rezultāti un projekta turpmākais liktenis.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātajā Aldara parka pārbūves metu konkursā tika iesniegti divi piedāvājumi. Ievērojot to, ka neviens no iesniegtajiem metiem nav pilnīgs un nav īstenojams bez būtiskām izmaiņām, žūrijas komisija nolēma pirmo vietu nepiešķirt. Savukārt otro vietu un godalgu 5000 eiro apmērā ieguvis personālsabiedrības “Re-Arta” piedāvātais mets, bet trešā vietā piešķirta SIA “Outofbox” unSIA “Zala Landscape Architecture”piedāvātajam metam, iegūstot godalgu 4000 eiro apmērā.

Foto: Jānis Saliņš

Ar konkursa augstākās vietas ieguvēju tiks sākta sarunu procedūra, lai vienotos par līguma slēgšanas nosacījumiem būvprojekta izstrādei, un to plānots pabeigt līdz 2017.gada vidum.  Galvenais uzdevums - apvienot romantiski sentimentālās vēsturiskās notis ar mūsdienu tehnoloģijām.

Foto: Jānis Saliņš

Pilnsabiedrības “RE-ARTA” izstrādātā iecere paredz Aldara parku nākotnē izveidot kā labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, respektējot parka kultūrvēsturisko mantojumu. Meta autori iecerējuši atjaunot vēsturisko ēku kompleksa (alus brūzis, muiža un parks) telpisko un funkcionālo vienotību, vienlaikus piešķirot parkam mūsdienu prasībām atbilstošu izmantošanas veidu, kā arī palielinot tā izmantošanas intensitāti un daudzveidību.

Arhitekti ir piedāvājuši izveidot parkā vairākas aktīvās atpūtas zonas – samērā plašu bērnu laukumu, kura izveidošanā tiks izmantots dabiskais reljefs, sporta laukumus un suņu pastaigu laukumus.

Turklāt visas jaunās konstrukcijas tiks veidots no mūsdienīgiem materiāliem, integrējot tās vēsturiskajā struktūrā. Tāpēc tiks saglabāts dīķis un vēsturiskā ceļu un laukumu struktūra. Speciālisti piedāvā „atvērt panorāmu”, lai no parka būtu iespējams redzēt Nacionālā vēstures muzeja fileāli „Dauderi”, tāpēc parks tiks attīrīts no liekajiem krūmiem, nokaltušajiem kokiem, kritušajiem zariem, un tamlīdzīgi. Ir ieplānots likvidēt betona sienu starp parku un muzeju.

Lai gan parks ir neliels, tajā plānots ierīkot kafejnīcu ar bezvadu internetu, vēsturisko drupu vietā ierīkot skatu torni, restaurēt dāŗznieka namiņu. Parādīsies jauni soliņi, apgaismojums.

No tramvaja sliedēm un vagonu parka pasargās ne tikai barjeras, bet arī skaņu izolējošas sienas. Tas nozīmē, ka tiks izveidots pieejama, dažādām vecuma grupām piemērota un daudzfunkcionāla atpūtas vieta, kurā varēs nodarboties ar sportu, doties uz kultūras pasākumiem un izklaidēties.

Foto: Jānis Saliņš

Būtiska ir parka sasaiste ar apkārtējo apkaimi – sabiedriskajiem objektiem, ielu infrastruktūru un dzīvojamajiem kvartāliem. Metā paredzēts atjaunot mākslīgo ūdenstilpi, izveidot skatu torni mākslīgajās pilsdrupās, uzbūvēt kafejnīcu un dārznieka māju, likvidēt betona sienu starp parku un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļu. Plānoti citi parka labiekārtošanas risinājumi, uzsvars likts uz apstādījumu elementiem. Arī Satiksmes departamentam būs savs darbs, jo, līdz ar kārtības ieviešanu parkā, būs nepieciešams savest kārtībā arī visus pievadceļus.

Viestura prospekta iedzīvotāji piedāvājuši izveidot skeitparku. Arī šo ideju ir plānots realizēt.


Viens no vecākajiem Rīgas parkiem - Aldara parks - ir Sarkandaugavas apkaimes zaļā teritorija ar 2,57 ha lielu platību.

Parks projektēts 19.gs. beigās kā alus darītavas„Waldschlößchen” (mūsdienās – AS „Aldaris”) īpašnieka slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. Patlaban parks atrodas degradētā stāvoklī.

Parks un tā teritorijā esošās mākslīgās pilsdrupas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis. Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, tas ir projektēts 19.gs. beigās kā 1865.gadā dibinātās alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” (mūsdienās – „Aldaris”) īpašnieka Johanesa Daudera sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām.

Aldara parka teritorijas plānojumu ir veidojis daiļdārznieks un ainavu arhitekts Georgs Kūfalts laikā no 1880.gada līdz Pirmajam pasaules karam, izmantojot romantisma stila parka būves un elementus.

Mūsdienās Aldara parks robežojas ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļu, „Aldaris” ražotni un Rīgas 28.vidusskolu, kā arī tramvaja un dzelzceļa līniju.