Līdz 1. martam iespējama vasaras kafejnīcu risinājumu paātrināta saskaņošana

19. Februāris

Rīgas pilsētas būvvalde aicina uzņēmējus nekavēties ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietu (vasaras kafejnīcu) risinājumu saskaņošanu. Iesniedzot vasaras kafejnīcu risinājumu projektu līdz 1. martam, Būvvalde nodrošinās dokumentācijas izskatīšanu paātrinātā kārtībā – 10 darba dienu laikā.


Ja tirdzniecības vietas risinājuma projekts tiks iesniegts pēc 1. marta, iestāde nodrošinās projekta izskatīšanu pēc standarta kārtības - mēneša laikā.

Tāpat Būvvalde aicina komersantus izmantot iespēju iegūt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietas risinājuma saskaņojumu uz laiku līdz trīs gadiem. Šāds saskaņojums ir spēkā, ja netiek mainīts vasaras kafejnīcas vizuālais risinājums un noformējums kā arī kvartāla satiksmes organizācija.

Attīstoties uzņēmējdarbībai un palielinoties tūristu skaitam, katru gadu interese par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietu risinājumiem pilsētā pieaug. 2019. gadā Būvvalde izsniedza saskaņojumu 441 vasaras kafejnīcas vizuālajam risinājumam.

Vasaras sezona atkarībā no laika apstākļiem Latvijā iestājas maija beigās vai jūnija sākumā, bet vislielākā uzņēmēju aktivitāte Būvvaldē novērojama neilgi pirms sezonas sākuma, aprīlī un maijā, kad ikviens savu vasaras terases risinājumu vēlas saskaņot maksimāli ātri. Lai neveidotos rindas, Būvvalde mudina uzņēmējus neatstāt savas terases saskaņošanu uz pēdējo brīdi, bet iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju savlaicīgi.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas vizuālā risinājuma dokumentācijas iesniegšana un izskatīšana ir bez maksas, savukārt, ja komersants vasaras kafejnīcas ietvaros vēlas saskaņot arī reklāmu (piemēram, ēdienkartes izvietošana), nepieciešams veikt pašvaldības nodevas iemaksu 22,77 eiro apmērā par reklāmas izvietošanas atļaujas sagatavošanu.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, komersantam pēc Būvvaldes skaņojuma saņemšanas iecere jāiesniedz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Izpilddirekcija izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju. Papildu izmaksas var veidoties gadījumos, ja komersants vasaras kafejnīcu plāno izvietot uz pašvaldībai piederošas zemes.