„Lidl” projekta attīstītāji samazina cērtamo koku skaitu un apsola bērnu rotaļu laukumu

19. Oktobris, 2017

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, izvērtējot koriģēto „Lidl” projektu, kuru plānots realizēt Dzelzavas ielā 75 B, nolēma piekrist 24 koku ciršanai, pie nosacījuma, ka to vietā tiks iestādīti 35 dižstādi, kā arī uzņēmuma pārstāvji projektā ir paredzējuši bērnu rotaļu laukuma izbūvi.


„Ņemot vērā to, ka šī zaļā zona daļai Purvciema iedzīvotāju ir nozīmīga, pašvaldība rīkoja sabiedrisko apspriešanu, kā arī divas reizes pagarināja lēmuma pieņemšanas termiņu. Pēc manas iniciatīvas tika sarīkota apkaimes iedzīvotāju tikšanās ar būvniekiem, bet toreiz īstu kompromisu mums neizdevās panākt. Tomēr projekta īstenotāji bija saklausījuši daļu iedzīvotāju vēlmju un savā uzlabotajā projekta variantā ir raduši iespēju saglabāt vairāk esošo koku, iestādīt vairāk dižstādu un izveidot bērnu rotaļu laukumu, lai kaitējums videi būtu mazāks,” atzina Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Saskaņā ar pilsētas attīstības plānu Dzelzavas ielā 75 b vietā ir pieļaujama pakalpojumu un tirdzniecības centra būvniecība. Teritorijā aug 48 dažādi koki. Sākotnēji uzņēmēji lūdza atļauju 30 koku ciršanai un solīja iestādīt 33 dižstādus un dzīvžogu uz bērnudārza pusi. Respektējot daļas vietējo iedzīvotāju viedokli, projekts tika pilnveidots un atzīts, ka cērtamo koku skaitu ir iespējams samazināt līdz 24 kokiem, kā arī tika apsolīts iestādīt 35 dižstādus un dzīvžogu un izbūvēt bērnu rotaļu laukumu. Izcirtīs tikai tos kokus, kuri atrodas zemes gabala vidū, bet lielie koki un koku grupas, kas atrodas uz daudzdzīvokļu māju un bērnudārza pusi, tiks saglabāti, kā arī papildināti ar jauniem stādījumiem. Tāpat ir solīts, ka teritorija pēc būvniecības darbu pabeigšanas būs brīvi pieejama, apgaismota, tiks izveidoti celiņi un nodrošināta brīva gājēju plūsma uz sabiedriskā transporta pieturvietām un citiem objektiem.