Lemj par Rīgas Klasiskās ģimnāzijas teritorijas paplašināšanu

5. Jūnijs, 2017

Šodien, 5.jūnijā Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma par iespēju paplašināt Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izmantojamo teritoriju, iegādājoties divus līdzās esošos, privātpersonām piederošos nekustamos īpašumus.


Neapbūvēts zemes gabals Viršu ielā 1499 kv.m platībā un zemes gabals 1809 kv.m platībā pieder privātpersonām. Rīgas domes Īpašuma departaments uzrunāja zemes īpašniekus par iespēju atsavināt par labu pašvaldībai tiem piederošos zemesgabalus Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietojuma teritorijas paplašināšanai.

2015. gada nogalē tika atklāts labiekārtotais sporta laukums pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, ko izmanto arī skolas apkārtnes iedzīvotāji. Ir plānots, ka sportiskās aktivitātes varētu attīstīt, tādēļ būtu lietderīgi Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietojuma teritoriju paplašināt. Tāpat tiek domāts pat jaunas piebūves būvniecību, šādi paplašinot skolu.

Lēmums par Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izmantojamās teritorijas palielināšanu stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.