Kur Rīgā var izmantot telpas bez maksas?

29. Augusts, 2017

Jau kopš 2013.gada 25.septembra pašā Purvciema sirdī atvērts nams, kas pulcē visdažādākā vecuma, profesiju un tautību pārstāvjus. Kas tas par namu? Tas ir NVO (Nevalstisko organizāciju) nams, kas piedāvā resursus Rīgas organizācijām kapacitātes paaugstināšanai, informācijas apmaiņai, labās prakses un pieredzes apmaiņai, nozaru organizāciju sadarbības veidošanai, organizāciju aktīvistu apmācībai un jaunu organizāciju dalībnieku piesaistīšanai -  pilnīgi bez maksas.


Kā radās ideja?

Ideja par NVO nama nepieciešamību dzima vienā no lielajiem Rīgas iedzīvotāju forumiem, kurā izskanēja vajadzība pēc  vietas, kur darboties nevalstiskajam sektoram. Par šīs idejas autori jāmin arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Eiženija Aldermane, kura šo domu auklēja jau kopš 2010. gada. Izstrādājot un īstenojot projektus, liela daļa budžeta parasti tiek novirzīta telpu apmaksai, tāpēc ikviens atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai ir ļoti būtisks.

Tika pārskatītas Rīgā neizmantotās ēkas, un izvēlēta bijusī Rīgas 100.skola, kas vairākus gadus bija slēgta. Par Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī nodrošināta primārā aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Savukārt Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas paspārnē tika izveidots NVO atbalsta sektors, lai piepildītu namu ar saturu.

Foto: Nora Krevņeva

Kas atrodas NVO namā?

1. stāvā

 • Darba telpa (pieejama personām ar kustību traucējumiem);
 • Sanāksmju telpa (pieejama personām ar kustību traucējumiem);

2.stāvā

 • Datortelpa;
 • Atklātā biroja telpa;
 • Semināru telpa;
 • Konferenču telpa;
 • Diskusiju telpa;
 • Mēģinājumu telpa un palīgtelpa;
 • Mācību telpa;

4.stāvā

 • Zāle

1. un 2. stāvā

 • Izstāžu rīkošanai - gaiteņi.

NVO namā katra telpa ir apmēbelēta citādāk - tur ir gan telpas, kas ir piemērotas apaļā galda diskusijām, gan darba grupām, gan mēģinājumiem, gan semināru apmācībām, ir arī lielā zāle koncertiem, konferencēm un citiem lieliem pasākumiem. Zālē  paredzētas 150 līdz 200 skatītāju vietas, savukārt sanāksmju telpās var darboties 10 līdz 50 lielas apmeklētāju grupas.

Foto: Nora Krevņeva

Kā tiek sniegta informācija par NVO nama aktivitātēm?

NVO nama darbinieki strādā pie datubāzes izveides, kurā apkopo visu nozīmīgo informāciju par biedrībām, izmantojot gan internetu, gan visus citus iespējamos resursus. Datubāzē iekļautās organizācija aktuālo informāciju par NVO nama aktualitātēm saņem pašas pirmās.

Tāpat tiek nodrošināta dalība publiskos pasākumos, iedzīvotāju forumos, veikta komunikācija sociālajos tīklos, īstenota aktīva sadarbība ar pašvaldības iestādēm, kas publicē aktuālo informāciju, veidotas reklāmas sabiedriskajā transportā un citur Rīgā.

Ir izveidotas “NVO nama ziņas”, ka ir virtuāls ikmēneša laikraksts, kas tiek izsūtīts visiem, kas ir izteikuši vēlmi saņemt aktuālo informāciju. Patlaban elektotronisko laikrakstu saņem apmēram 800 adresātu. Katrā ziņu lapā ir intervēts kāds organizācijas pārstāvis vai atspoguļots kāds svarīgs notikums. Piemēram, jaunākajās ziņās ir intervija par nevalstisko organizāciju pārstāvju iespējām iesaistīties Latvijas valsts simtgades svinību norisēs Rīgā.  Tāpat tiek publiskota informācija, ko organizācijas grib nodot viena otrai.

Kas izmanto NVO namu?

NVO namu izmanto ļoti dažādas organizācijas. Var teikt, ka NVO spektrs ir tikpat daudzveidīgs kā dzīve: vides, sociālās, profesionālās, kultūras un daudzu citu jomu un tautību pārstāvošās organizācijas ikdienā darbojas namā. Telpu noslodze, izņemot rīta stundas, ir ļoti liela. Nereti pat nākas organizācijām vēlamo datumu pārcelt, jo kāda cita organizācija telpas jau ir rezervējusi. Īpaši piepildītas ir piektdienas un sestdienas.

Pavasarī organizācijas intensīvi organizē kopsapulces, kas ir saistītas ar pārskatiem, regulāri rīko seminārus, apmācības, dažādas klubu nodarbības, diezgan plaši izmanto telpas arī māksliniecisko kolektīvu mēģinājumiem. 

NVO namā gandrīz katru vakaru var dzirdēt kora mēģinājumus! Nevalstisko organizāciju darbībā izpaužas rīdzinieku jaunrades darbs, savu interešu īstenošana un aizstāvība.

Ir organizācijas, kas NVO namā darbojas regulāri – biedrība “Jaunatnes kultūras un estētikas audzināšanas asociācija”, Latvijas Poļu savienības Kultūras klubs “Polonēze”, kultūras centrs “Rada”, Slāvu muzikālais teātris “Solo” un citas. Ir biedrības, kuras jau vasarā saplāno visu nākamo sezonu un iesniedz pieteikumus telpu rezervācijām veselam gadam.

Ko var darīt NVO namā?

 • Organizēt pasākumus - diskusijas, seminārus, konferences, apmācības, sapulces;
 • Organizēt kultūras aktivitātes – izstādes, koncertus, mēģinājumus;
 • Piedalīties NVO nama organizētajos pasākumos – izglītojošos semināros, tīklošanās iespējās.

Foto: Nora Krevņeva

Bez maksas!

Pats svarīgākais ir tas, ka NVO nams ir atvērts un labprāt sadarbojas un gaida šeit visas Rīgas nevalstiskās organizācijas. Visas telpas un aprīkojumu nodrošina Rīgas dome bez maksas.

Nākotnes plāni

 • Raugoties NVO nama darbības attīstībā, ir izskanējis aicinājums veidot vēl šādas - vismaz divas - NVO nama filiāles.
 • Tuvākajā nākotnē NVO nams gaida arī liftu. Tam jau ir atrasts finansējums un sākti darbi.
 • Tāpat tiek veikti darbi, lai nama priekšā ierīkotu sabiedriskā transporta pieturu un novirzītu maršrutu gar to.

Kopš NVO nama atklāšanas:

  • NVO namu apmeklējuši vairāki nekā 50  tūkstoši cilvēku, turklāt 2016. gadā nama apmeklētāju skaits dubultojās
  • Notikuši NVO nama organizēti 125 informatīvi izglītojoši vai praktiski semināri - tos apmeklējuši vairāk nekā 410 dažādu NVO pārstāvji;
  • Notikuši 20 NVO tīklošanas pasākumi, tajos iesaistījušies vairāk nekā 1000 dalībnieki;
  • NVO namā savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušies vairāk nekā 500 organizācijas;
  • 140 dažādas NVO organizējušas 2920 pasākumus;
  • Organizētas 36 izstādes;
  • Ir notikušas vairākas publiskas diskusijas, kas translētas NVO TV – interneta tiešraidē;
  • Katru gadu tiek sniegtas vairāk nekā 700 konsultācijas.

Kā atrast NVO namu?

Rīga, Ieriķu iela 43A

Sociālajos tīklos:

 • twitter.com/NVOnams
 • facebook.com/RigasNVOnams
 • draugiem.lv/nvonams
 • 2017. gada sākumā Eiropas Savienības programmas URBACT izsludinātajā Eiropas pilsētu labās prakses konkursā tika pieteikts arī Rīgas Nevalstisko organizāciju nams. Kopā konkursam tika iesniegti 270 pieteikumi no 219 pilsētām 29 valstīs. Atbilstoši URBACT izvērtējumam 97 piemēri bija labākie pēc šādiem kritērijiem: integrēta un uz līdzdalības principiem balstīta pieeja, efektivitāti pamatojoši dati un labās prakses pārneses potenciāls. No Latvijas labās prakses piemēriem, URBACT labās prakses statusu ieguva Rīgas NVO nams  – telpa, kurā organizācijas attīsta ilgtspējīgu sadarbību ar pašvaldību. Pilsētas, kas ieguva URBACT labās prakses statusu, stāstīs par saviem veiksmīgajiem risinājumiem URBACT City Festival laikā Tallinā no 2017. gada 3. līdz 5. oktobrim
 • Rīgas NVO nams: viss, kas par to jāzina