Kur Rīgā iziet obligāto veselības pārbaudi un medicīnisko komisiju

4. Janvāris, 2018

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, darba devējam ir jārūpējas par savu darbinieku veselību un jānodrošina regulāra kontrole. Pārbaužu regularitāte ir atkarīga no darba specifikas, piemēram, ofisa darbiniekam obligātā veselības pārbaude ir nepieciešama reizi trīs gados, citiem - reizi gadā.  Rīgas veselības centra Obligātās veselības pārbaudes un medicīnas komisiju vadītāja, arodveselības un arodslimību ārste Daiga Pētersone pastāstīja, kā šīs pārbaudes tiek veiktas.


Kur Rīgā iziet obligāto veselības pārbaudi un medicīnisko komisiju? Process ir sekojošs - uzņēmuma vai organizācijas darba drošības speciālists novērtē riskus, kuriem pakļauts konkrētais darbinieks. Pamatā tas ir darba vietas, tās ergonomikas un specifikas novērtējums - apgaismojums, krēsls, statiskās slodzes apmērs, laiks pie datora. Atsevišķos gadījumos tas var būt arī trokšņa, gaisa piesārņojuma līmenis, kā arī saskare ar kaitīgām vielām utt. Atbilstoši šī novērtējuma rezultātiem darba drošības speciālists konkrētajam darbiniekam veido nosūtījumu (MK noteikumu Nr. 219 3. pielikums) - obligātās veselības pārbaudes karti. Atkarībā no darbinieka nosūtījuma un kartē norādītajiem riskiem, pārbaudes laikā veselības stāvokli izvērtē, piemēram, neirologs, acu ārsts u.c. speciālisti, kā arī viņam tiek veiktas analīzes, izmeklējumi. Kad iegūti visu speciālistu atzinumi un saņemti analīžu un izmeklējumu rezultāti, arodveselības un arodslimību ārsts izvērtē visus datus un raksta slēdzienu par darbinieka atbilstību konkrētajam amatam.

«Darba devēji nereti neievēro to, ka obligātā veselības pārbaude jāveic darba gaitas uzsākot - kad parakstīts līgums vai pat jau tad, kad panākta tikai mutiska vienošanās par darba attiecību uzsākšanu. Tiesa, šajā gadījumā darbiniekam pašam jāmaksā par obligāto veselības pārbaudi. Nākamajos darba gados šīs izmaksas sedz darba devējs,» uzsver daktere Pētersone.

Daktere aicina darbiniekus pret šīm pārbaudēm izturēties nopietni un izmantot tās kā iespēju noskaidrot savas veselības atbilstību ieņemamā amata specifikai un slodzei.

“Sarunā ar komisijas speciālistiem godīgi atzīt savas veselības problēmas. Diemžēl sava darba mūžā vārdus – esmu slims, nevaru strādāt – esmu dzirdējusi ļoti reti,” stāsta dr. Pētersone.

Obligātās veselības pārbaudes iespējams veikt Rīgas veselības centra filiālēs „Ziepniekkalns”, „Iļģuciems”, „Imanta”, „Torņakalns” un „Bolderāja”. Tāpat šajās filiālēs iespējams saņemt medicīnisko komisiju pakalpojumus, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas auto vadīšanai un ieroču nēsāšanai.

Papildu informācija, kontakti, darba laiki Obligātās veselības pārbaudes un profilaktiskās apskates