Kur aiztek ūdens? Kā cīnīties ar "ūdens zagļiem"?

12. Aprīlis, 2019

Lielākajā daļā mājas dzīvokļu ir uzstādīti individuāli skaitītāji, kas nosaka, cik liels ūdens apjoms tiek patērēts katrā dzīoklī. Balstoties uz šiem datiem, kurus dzīvokļu īpašnieki katru mēnesi nodot nama apsaimniekotājam, tiek aprēķināta pakalpojuma summa. Problēma tāda, ka, ja saskaitot katra mājas dzīvokļa datus, iegūtais iedzīvotāju kopējais ūdens patēriņš var nesakrist ar mājas kopējā skaitītāja rādītājiem. Kur rodas šī starpība un kā to samazināt? Bet pats galvenais - kam jāmaksā par šo ūdens patēriņa starpību? Par to pastāsta "Rīgas namu pārvaldnieka" speciālisti.


Ūdens patēriņa starpība – kas tas tāds?

Lai gan pārsvarā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos ir uzstādīti individuālie skaitītāji, lai noteiktu, cik daudz ūdens katrā dzīvoklī patērēts un cik par to jāmaksā. Taču šo skaitītāju rādījumi nesakrīt ar pakalpojuma sniedzēja uzstādītās mērierīces datiem pie ūdens ievada mājā. Tādējādi rodas ūdens patēriņa starpība, kas pārrēķina veidā solidāri jāapmaksā mājas iedzīvotājiem.

Kā rodas ūdens patēriņa starpība?

Ūdens patēriņa starpība raksturīgākie cēloņi:

 • Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti rādījumi;
 • Dzīvokļa īpašnieks uzrāda mazākus skatītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā, vai arī tos neiesniedz;
 • Novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma, kā dēļ var rasties ūdens zudumi, kā arī var aizsērēt ūdens patēriņa skaitītāju filtri un pazemināt plūsmas uzskaites precizitāti;
 • Mērierīču tehniska ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens;
 • Neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji.

Kāpēc jāapmaksā ūdens patēriņa starpība, ja godīgi un laikā tiek iesniegti rādījumi?

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013. Noteikumu 19. punkts nosaka to, ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Tas nozīmē, ja mājā ir 5 dzīvokļi un starpība ir 10 kubi, tad katram dzīvoklim maksā par 2 kubiem. Nav būtiski, cik liels ir dzīvoklis vai cik cilvēki dzīvo vai deklarējušies.

Taču 19. punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

 • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
 • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
 • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Morāle: ja nevēlaties, lai uz jums gultos atbildība par ūdens patēriņa starpības samaksu, ievērojiet visus noteikumus un esiet likumpaklausīgi. Un noteikti savlaicīgi nododiet sava ūdens skaitītāja rādījumus nama apsaimniekotājam!

Ko darīt, lai samazinātu ūdens patēriņa starpību dzīvojamai mājai?

Ja šķiet, ka ūdens patēriņa starpību ietekmē grēkojošie kaimiņi, tad ir trīs risinājumi, kas palīdzēs mazināt starpības veidošanos:

 1. Deleģēt personu, kas reizi mēnesī, konkrētā datumā, apseko visus ūdens patēriņa skaitītājus un pieraksta rādījumus;
 2. Uzstādīt viedos ūdens patēriņa skaitītājus, kas attālināti konkrētā laikā attālināti nolasa rādījumus;
 3. "Iznest ārā" skaitītājus ārpus dzīvokļa īpašumiem - skatītājus novietot ārpus dzīvokļa īpašuma, piemēram, virs dzīvokļa ieejas durvīm un deleģēt personu, kas reizi mēnesī, konkrētā datumā, apseko visus ūdens patēriņa skaitītājus un nolasa rādījumus.

Lai realizētu kādu no risinājumiem, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums. Pēdējos divus risinājumus iesakām realizēt veicot dzīvojamās mājas atjaunošanu, tādējādi nošaujot divus zaķus ar vienu šāvienu - vienlaicīgi tiek veikti apjomīgi un svarīgi remontdarbi, kā arī nav iepriekš jāveic ilgstoša finansējuma uzkrāšana, lai atrisinātu ūdens patēriņa starpības problēmu.