Konferencē runās par sasniegto pašvaldības līdzfinansējuma programmā dzīvojamo māju atjaunošanai

3. Oktobris, 2018

Trešdien, 3.oktobrī, plkst.11.30 Rīgas domes sēžu zālē notiks konference par pašvaldības programmu dzīvojamo māju atjaunošanai. Tajā tiks runāts par šajā gadā programmas ietvaros paveikto, par iegūto pieredzi, kā arī tiks parakstīti jauni līdzfinansējuma līgumi.


Konferences laikā tiks pārrunāts šajā gadā programmas ietvaros sasniegtais, pieņemti deviņu dzīvojamo māju veiktie darbi, bet divas biedrības iepazīstinās ar prezentācijām “Uzdrošinies darīt pats!”. Tāpat konferences laikā 19 māju biedrības saņems jaunus līdzfinansējuma līgumus, lai jau tuvākajā laikā varētu sākt iecerētos remontdarbus. Šā gada laikā ar līdzfinansējuma palīdzību remontdarbus veikušas jau 45 māju iedzīvotāju biedrības.

Šogad apstiprinātā jaunā programma paredz, ka pašvaldība apmaksā 80% no energoefektivitātes pasākumiem, kā arī dzīvojamās mājas atjaunošanas darbus 50% apmērā. Programmas ietvaros tiek sniegts pašvaldības finansiāls atbalsts dzīvokļu īpašnieku biedrībām energoauditu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, energoefektivitātes pasākumu un neatliekamu remontdarbu veikšanai.