Ko darīt, ja mani ir apkrāpis taksists?

5. Janvāris

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 118, taksometru pakalpojumu tarifi nedrīkst pārsniegt uzstādītos griestus*, bet reizēm rīdzinieki un pilsētas viesi saskaras ar negodīgiem pārvadātājiem. Ko darīt, ja taksists pieprasījis nesamērīgi lielu summu?


Rīgas pašvaldības policija un Satiksmes departamenta Kontroles dienests veic reidus un kontrolē taksistus, bet katrai mašīnai nolikt blakus pa policistam un sekot līdzi tam, lai taksists neapkrātpu pasažierus, nav iespējams.

Tāpēc, ja jūs uzskatāt, ka jums piestādīts pārlieku liels rēķins, ir:

  1. Jāzvana Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 110 (ja atrodaties Rīgas administratīvajā teritorijā)
  2. Jālūdz taksometra vadītājam čeks un jāiesniedz tas Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienestam. Jāapraksta situācija, jāpievieno čeka kopiju un jānosūta uz e-pastu sd@riga.lv
  3. Tāpat jūs varat atteikties apmaksāt rēķinu, ja tarifs pārsniedz saistošajos noteikumos Nr. 118 noteikto summu (skat. zemāk) un gaidīt policijas ierašanos.

Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas ietvaros drīkst veikt tikai atbilstoši tarifiem, kas saskaņoti Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā (tas nozīmē, ka katram uzņēmumam tiek saskaņots tarifs, kas ir vienāds ar tiem, kas noteikti noteikumos nr.118, bet var būt arī zemāki, bet ne augstāki. Tāpēc, katram taksometram uz borta ir norādīts viņa  saskaņotais tarifs!) un, kas atbilst 2011.gada 29.marta Rīgas domes saistošajiem noteikumiem *Nr.118 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā”.

*Proti, atbilstoši šo noteikumu 1.punktam - maksimālā maksa (tarifs) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru, ir:

  1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
  2. attāluma tarifs – 0,71 euro par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
  3. laika tarifs – 0,14 euro par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).

Augstākus tarifus, kā saistošajos noteikumos Nr.118 norādīts, nedrīkst piemērot.

Par pārkāpumiem, kas konstatēti Jaungada naktī, RD Satiksmes departamenta Kontroles dienests ir saņēmis jau vairāk nekā 20 iesniegumus, uzsākta pārbaude.

Satiksmes departaments: paaugstinātie Taxify tarifi jaungada naktī bijuši nelikumīgi