Ko bērnam darīt pēc skolas? Iespējams apmeklēt kādu no brīvā laika centriem

11. Septembris, 2017

Vai zināt,  ka skolas vecuma bērni un jaunieši savu brīvo laiku kopā ar draugiem var pavadīt ne tikai pagarinātās dienas grupās, mūzikas un sporta skolās vai interešu izglītības pulciņos, bet arī kādā no 22 brīvā laika bezmaksas centriem?


Brīvā laika istabas - centri atrodas vairākās skolās vai Bērnu un jauniešu centros visos Rīgas mikrorajonos. Turklāt bērniem, kuri apmeklē centrus, obligāti nav jābūt šo iestāžu audzēkņiem!

Tur bērniem un jauniešiem ir iespēja radoši darboties, organizēt pašiem dažādus pasākumus, spēlēt novusu, biljardu, dziedāt karaoke, lasīt grāmatas, skatīties televīzijas pārraides un saistošas videofilmas, vai vienkārši jaukā kompānijā pavadīt laiku. Brīvā laika centrā strādā pedagogi, kuri labprāt darbojas kopā ar bērniem un jauniešiem, taču ļauj radoši darboties arī pašiem, uzņemoties tikai pieskatītāja funkcijas. Brīvā laika centru apmeklējumi ir bez maksas.

Ar informāciju par brīvā laika centriem, to atrašanās vietām, darba laikiem brīvlaikos ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.e-skola.lv, sadaļā „Aktuāli”.