Kas jāzina suņu īpašniekiem: dzīvnieku reģistrācijai tiks ieviesti stingrāki noteikumi

8. Decembris, 2016

Rīgā no nākamā gada tiks pastiprināti kontrolēta suņu reģistrēšana un suņa turēšanas nodevas samaksa. To paredz saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību” projekts.


Dzīvniekam jābūt mikročipam

Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Rīgā. Noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir suns.

Valdības noteikusi, ka no 2017.gada 1.janvāra visiem suņiem līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu, ko veic praktizējošs veterinārārsts, un reģistrētiem datubāzē.

Šīs prasības izpildi jāuzrauga un jākontrolē vietējai pašvaldībai, tāpēc tagad sagatavots attiecīgs saistošo noteikumu projekts.

Lai kontrolētu, vai sunim ir ievietots čips un samaksāta pašvaldības nodeva, Rīgas pašvaldības policijas, Rīgas domes Administratīvā inspekcijas un Mājokļu un vides departamenta darbiniekus plānots nodrošināt ar ierīcēm dzīvniekiem ievadīto mikroshēmu nolasīšanai.

Tiks palielināta gada nodeva

Obligātā suņu apzīmēšanas prasība arī dos iespēju noteikt Rīgā reģistrēto suņu skaitu. Izmantojot datubāzē esošo informāciju, plānots izstrādāt saziņas metodi ar dzīvnieku īpašniekiem, lai atgādinātu tiem par pienākumu veikt ikgadējo suņu turēšanas nodevas nomaksu.

Saistošie noteikumi paredz izmaiņas arī suņu turēšanas nodevas iemaksas kārtībā. Patlaban, sunim sasniedzot triju mēnešu vecumu, katru gadu līdz 1.martam ir jāmaksā ikgadējā suņa turēšanas nodeva.

Savukārt  jaunā kārtība paredz, ka nodeva jāmaksā, sunim sasniedzot sešu mēnešu vecumu, un no 2018.gada nodeva būs desmit eiro gadā ( tagad EUR 8,54 apmērā).

Nodeva tiek maksāta ik gadu visa suņa mūža garumā.

Kam pienākas atvieglojumi?

Tāpat kā iepriekš, no suņa turēšanas nodevas pilnībā būs atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personas ar 3.grupas redzes un/vai dzirdes invaliditāti, kā arī valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi, savukārt 50% atlaidi varēs saņemt sterilizētu suņu īpašnieki.

Paredzēts, ka visiem pensionāriem būs 50% atlaide (patlaban ir 100% atlaide tikai vientuļajiem nestrādājošajiem pensionāriem, pārējiem pensionāriem atlaides nav). Vairs netiek paredzēta 50% atlaide mazajiem suņiem.

Suņa īpašniekiem pie sertificēta veterinārārsta pēc nodevas nomaksas vai uzrādot dokumentus, kas apliecina, ka persona ir atbrīvota no nodevas nomaksas, būs jāsaņem ikgadējais suņa turēšanas žetons, kas jāpiestiprina sunim pie kakla siksnas vai citas ekipējuma daļas vai nekavējoties jāuzrāda pēc amatpersonu pieprasījuma.

Šīs prasības (tajā skaitā arī nodokļu izmaiņas) suņu īpašniekiem stājas spēkā jau no 2017. gada, aptuveni no februāra. Likumprojektu 20. decembrī apstiprinājusi Rīgas dome, taču pagaidām tas vēl tiek koordinēts ar Vides un reģionālās attīstības ministriju.

Tāpēc pašvaldības nodeva par suni 2017. janvārī vēl aizvien tiek piemērota pēc vecajiem, pagaidām vēl spēkā esošajiem noteikumiem Nr. 237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”.

Kādi būs sodi par prasību nepildīšanu?

Suņa īpašniekam pēc amatpersonu pieprasījuma būs pienākums uzrādīt dzīvnieku, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci iegūt mikroshēmā iekļautos datus.

Par noteikto prasību neievērošanu varēs piemērot naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 250 eiro, bet juridiskām personām no 50 līdz 300 eiro.

Jāņem vērā: prasība par obligātu suņu čipošanu un reģistrāciju vienotā valsts datubāzē līdz 2017. gada 1. janvārim noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 491 , nevis Rīgas domes saistošajos noteikumos. Saskaņā ar šiem noteikumiem, vietējā pašvaldība (Rīgas gadījumā – Rīgas dome) uzrauga un kontrolē šo noteikumu izpildi.

Savukārt sīkāku informāciju par pašvaldības nodevas par suni apmaksu, tiem, kas no tās ir atbrīvoti un žetoniem (nevis čipiem!) iespējams atrast portālā eriga.lv. Kvītī jāuzrāda: suņa īpašnieka uzvārds, personas kods, adrese un suņu skaits. Suņu turēšanas nodevas žetonu var saņemt veterinārajā klīnikā ar kuru RD Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, uzrādot maksājuma kvīti.