Karjeras nedēļa: Rīgas skolēni vares piedalīties interaktīvā diskusija

14. Oktobris, 2019

15.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, no plkst. 10.00 - 14.00, Radisson Blue Latvija norisināsies interaktīvā diskusija Rīgas skolu 8.-12. klašu jauniešiem, kuras fokusā būs nākotnes profesijas. 


Pasākumā visas dienas garumā jauniešiem būs iespēja dzirdēt dažādu nozaru viedokļu līderus. Visu diskusiju video būs pieejami Rīgas domes Izglītības un kultūras departamenta sociālajos tīklos.

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Balstoties uz darba devēju pieprasījumu nākotnes prasmēm un kompetencēm, ir skaidrs, ka jauniešiem gan skolās, gan ģimenēs ir jāmāca un jāattīsta digitālās prasmes, pašiniciatīva, kritiskā domāšana, zināšanu sintēze, jaunrade, radošums, spēja mācīties arvien jaunas lietas un sociālās prasmes. Līdz ar karjeras dienu diskusiju īstenošanu, jauniešiem izkristalizēsies nākotnes profesiju tendences un radīsies priekšstats par šo profesiju apgūšanu un reālo darbību.

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela.