Kāpēc no janvāra Rīgas bērnudārzos nebūs pieejamas brīvpusdienas visiem bērniem?

12. Decembris, 2018

Tāpēc, ka Latvijā vēl aizvien nav izveidota valdība un tehniski nav neviena, kas varētu pieņemt valsts budžetu, Rīgas dome nevar ieviest bezmaksas ēdināšanu visiem audzēkņiem. Pats brīvpusdienu projekts jau ir gatavs. Rīgas dome pašlaik strādā pie budžeta sastādīšanas un ir ieplānojusi tajā iekļaut izdevumus, kas saistīti ar brīvpusdienu ieviešanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.


Tiek plānots, ka brīvpusdienas visiem bērnudārzu audzēkņiem tiks ieviestas jau no jaunā gada sākuma. Un tas jau ir ieplānots pašvaldības budžetā. Taču pilsētas budžeta pieņemšana aizkavējusies tāpēc, ka to nedrīkst pieņemt pirms valsts budžeta. Un tā nav Rīgas domes vaina. Pagaidām nav neviena, kas varētu pieņemt valsts budžetu, jo Latvijā formāli vēl nav izveidota jaunā valdība, kas to varētu izdarīt.

Līdz ar to aizkavēsies daudz projektu, kurus pašvaldība plānoja ieviest no nākamā gada, tostarp bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos, ko diemžēl nevarēs ieviest no nākamā gada 1. janvāra. Un šobrīd, kamēr nav valdības, ir diezgan grūti runāt par laiku, kad tas varētu notikt.

Rīgas dome skaidro: pašvaldība ir tieši atkarīga no Finanšu ministrijas prognozēm un bez šīm prognozēm nav iespējams sastādīt budžeta ieņēmumu daļu.

"Piemēram, Finanšu ministrija saka, ka nākamgad mūsu iedzīvotāju nodoklis būs 100 eiro. Tas ļauj mums ierakstīt 100 eiro savos ieņēmumos un, ja tas netiks izpildīts, Finanšu ministrija mums to kompensēs. Taču pašlaik šādu prognožu mums nav," skaidroja Rīgas mērs.

Tāpat pastāv bažas par to, vai pašvaldības saņems kompensācijas par tēriņiem, kas radušās nodokļu reformu dēļ. Pēc Rīgas mēra vārdiem, no valsts puses šīm kompensācijām agrāk bija paredzēti 104 miljoni eiro, no kuriem Rīgai pienācās ne mazāk kā 45 miljoni. "Pašlaik mēs nezinām, vai līdz mums jebkas nonāks un balstot par kaut kādu jaunu programmu ieviešanu ir bezatbildīgi," atzīmē Rīgas domes priekšsēdētājs.

No 2017. gada janvāra bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm galvaspilsētas bērnudārzos tiek ēdināti bez maksas.

No šī gada sākuma Rīgas pašvaldība sedz ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene. Daudzbērnu ģimenes tiek noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).

Informāciju par to, vai bērnam tiks apmaksāta ēdināšana no pašvaldības budžeta, vecāki saņems līdz ar kvīti par ēdināšanas pakalpojumu, kurā būs norādīta atzīme – 100% atlaide ēdināšanas pakalpojumam. Šādas kvītis saņems vecāki, kuru bērni apmeklē Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Savukārt bērni, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informāciju par pašvaldības finansētu ēdināšanas pakalpojumu saņems pie iestādes vadītāja.