Kam pilsēta ir jāpļauj zāle?

19. Jūlijs, 2017

Aizauguši zālieni nav skaisti! Turklāt garu zāli kā savu mājvietu izvēlas ērces. Kam ir jāpļauj zāle? 


Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ziņo, ka par zāles pļaušanu pie daudzdzīvokļu mājām ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki. Dzīvojamā māja, tajā skaitā mājai piesaistītais zemesgabals, ir kopīpašums, par kuru visiem tajā dzīvojošajiem ir jārūpējas kopīgi, tostarp arī par mājai piegulošo teritoriju. Taču dzīvokļu īpašniekiem pašiem tas nav jādara, savus pienākumus dzīvokļu īpašnieki nodod namu pārvaldniekiem/apsaimniekotājiem, kas rūpējas par zālienu. Maksa par šo pakalpojumu ir iekļauta dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša apsaimniekošanas maksā.

Ja runa ir par zālieniem, kas atrodas skolām, bērnudārziem un citām sabiedriskajām ēkām piesaistītajos zemesgabalos, tos uztur kārtībā šo namu īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Teritorijas, uz kurām nav dzīvojamo māju vai sabiedrisku celtņu, apsaimnieko Rīgas izpilddirekcijas, gadījumos, ja zemes gabals pieder pašvaldībai. Ja zemes gabals pieder valstij, par tā uzturēšanu kārtībā atbild attiecīgā valsts institūcija.

Pilsētā ir ļoti daudz zemes gabalu, kuri pieder fiziskām/juridiskām personām privātīpašumā. Par šo zemesgabalu uzturēšanu ir atbildīgi to īpašnieki. Gadījumos, kad tajos netiek pļauta zāle, par to ir iespējams ziņot Rīgas pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 110, vai arī izmantojot mobilo lietotni, kurā iespējams ielādēt arī fotogrāfiju.