Kad Rīgā tiks atslēgta apkure?

4. Aprīlis, 2018

Uz šo brīdi dzīvojamās ēkas Rīgā vēl nav sākušas atslēgties no apkures. Jau vairākus gadus ēkās apkure tiek atslēgta nevis pēc vidējās āra gaisa temperatūras vai AS “Rīgas Siltums” noteikta datuma, bet pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, informējot par savu vēlmi ēku pārvaldniekus, kuri, savukārt, informē AS “Rīgas Siltums” par iedzīvotāju vēlmi konkrētu ēku atslēgt no apkures.


Papildus informējam, ņemot vērā mainīgos laika apstākļus un temperatūras svārstības – rīdziniekiem, kuru ēkas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, ir iespēja pastāvīgi ēkā nodrošināt vēlamo komforta temperatūru, nepārkurinot telpas. Šādu iespēju nodrošina automatizēto individuālo siltummezglu regulēšanas priekšrocības.

Tie strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām un maksātspējai. Vēlamos parametrus nosaka ēkas apsaimniekotājs, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem. Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij, nedēļai, atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai.

Lai mājoklī būtu komfortabli, neraugoties uz samērā lielajām āra gaisa temperatūras svārstībām, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā pat dažas stundas dienā, nepieļaujot pārkuri! Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, siltummezgls izslēdzas, savukārt tai pazeminoties – ieslēdzas automātiski.

AS “RĪGAS SILTUMS” jau realizējis vairākus energoefektivitātes projektus, dodot iespējas iedzīvotājiem izmantot jaunāko tehnoloģiju priekšrocības un turpinot izskaidrot racionālas un gudras siltumenerģijas izmantošanas iespējas. Lai optimizētu siltuma padevi katrā telpā, nepieciešamas divas iekārtas: termoregulators, ar kura palīdzību iespējams regulēt telpas temperatūru, un siltuma maksas sadalītājs jeb alokators – ierīce siltumenerģijas patēriņa uzskaitei. Ar šīm iekārtām nepieciešams aprīkot visus sildķermeņus ēkā. Ja apkures sistēma ēkā nepieļauj siltuma padeves regulēšanu pie katra sildķermeņa, tad vispirms ir jāveic apkures sistēmas audits un sistēmas sakārtošana. Ilgtermiņā šīs investīcijas noteikti atmaksājas, jo rodas iespēja gan dzīvot tieši sev vēlamajā komforta līmenī (kāds vēlas dzīvot siltākā telpā, cits – vēsākā), gan arī, regulējot temperatūru katrā telpā, būtiski samazināt apkures rēķinus, turklāt maksāt tieši par savā dzīvoklī patērēto siltumu.


AS “Rīgas Siltums” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku. Vienlaikus jāatzīmē, ka ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli, ko nodrošina praktiski visās Rīgas ēkās uzstādītie individuālie automatizētie siltummezgli.