Kad mūsu mājai tiks pieslēgta apkure?

3. Oktobris, 2017

Atsaucoties uz klientu pieprasījumiem, AS „RĪGAS SILTUMS” pamazām uzsāk apkures sezonu. Šobrīd apkure ir pieslēgta jau 1019 ēkām jeb 13%, kas izmanto „RĪGAS SILTUMS” piegādāto siltumenerģiju, tai skaitā 233 izglītības iestādēm un 59 ārstniecības iestādēm, 323 dzīvojamās ēkām, kā arī 404 iestādēm jeb nedzīvojamajam fondam. Kā skaidro „Rīgas siltums”, mājām, kas tiek apsildītas centralizēti, apkure tiek pieslēgta pēc apsaimniekotāju pieprasījuma. Lielākoties māju apsaimniekotāji parasti lūdz apkuri pieslēgt tikai oktobra vidū. Pastāstām, ko darīt, lai dzīvoklis būtu siltāks jau agrāk.


Kas iesniedz pieteikumu – tam tiek pieslēgta apkure

Kāpēc vieniem Rīgas iedzīvotājiem apkure jau ir pieslēgta, bet citi turpina salt? Kā paskaidroja „Rīgas siltums” , lai nodrošinātu komfortablus apstākļus savā mājoklī, dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie mājas apsaimniekotājiem ar lūgumu uzsākt apkures sezonu. Balstoties uz apsaimniekotāju lūguma, AS „RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju pie nosacījuma, ka nav parādu par patērēto siltumenerģiju.

Lai mājokļos būtu mājīgi un arī siltumenerģija tiktu izmantota efektīvi, aicinām izmantot automatizēto individuālo siltummezglu regulēšanas priekšrocības.

Tie strādā automātiskā režīmā, ļaujot regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu atbilstoši klientu komforta prasībām un maksātspējai. Vēlamos parametrus nosaka ēkas apsaimniekotājs, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem. Ēkas apkures sistēmā iespējams regulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – diennaktij, nedēļai, atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai.

Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā pat dažas stundas dienā, nepieļaujot pārkuri! Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji – ieslēdzas automātiski.

Tāpēc, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai viņu mājai apkure tiktu pieslēgta kaut rīt, viņiem par šo lēmumu jānobalso un jāraksta kolektīvs iesniegums mājas apsaimniekotājam, kas pēc tam vedīs sarunas ar „Rīgas siltums”.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem apkures pieslēgšanu plāno uzsākt šī gada oktobra vidū – līdzīgi kā iepriekšējos gados. Savukārt tām mājām, kuru kopīpašnieki ir iesnieguši lēmumu par noteiktu datumu, kad uzsākt apkures sezonu (pārliecinoties par to, ka kopīpašniekiem nav parādu par saņemto apkuri pagājušajā apkures sezonā), apkure pieslēgta, ievērojot kopīpašnieku noteikto datumu. 

Tāpēc, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai viņu mājai apkure tiktu pieslēgta noteiktā datumā (tas var būt gan ātrāk – pirms apkures sezonas uzsākšanas, gan vēlāk), viņiem par šo lēmumu jānobalso un jāiesniedz kopības lēmums mājas apsaimniekotājam. Kā pastāstīja lielākā Rīgas namu apsaimniekotāja „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve Santa Vaļuma, šī gada 2.oktobrī apkure pieslēgta tikai divam RNP mājām pēc kopīpašnieku vai māju pilnvaroto pārstāvju pieprasījuma. Jānorāda, ka mājai, kuras kopīpašnieki vēlas pieslēgt apkuri ātrāk, nevar būt parādu par apkuri. Ja mājas kopīpašnieki vēlas, lai apkure tiktu pieslēgta ātrāk, nepieciešams iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu rakstveidā (klientu apkalpošanas centros vai nosūtot pa pastu), ja rodas jautājumi vai neskaidrības par kopības lēmumu noformēšanu, iespējams saņemt arī konsultāciju klātienē – klientu apkalpošanas centros, kā arī iespējams uzdot interesējošos jautājumus elektroniski, rakstot uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. 

Noteikums par + 8 grādiem trīs diennaktis pēc kārtas nepastāv

Daudzi kļūdaini domā, ka apkure mājām tiek pieslēgta tad, kad vidējā temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas nepārsniedz +8 grādus. Izrādās, ka šāds noteikums jau sen nepastāv. Māju apsaimniekotāji, kas centralizēti pieņem lēmumu par apkures pieslēgšanu, vadās pēc laika apstākļiem. Pēc Santas Vaļumas vārdiem, RNP mājās apkure parasti tiek pieslēgta aptuveni oktobra vidū. Un tas nav atkarīgs no pilsētas rajona, kur māja atrodas. Siltums tiek pieslēgts mājām vienlaicīgi ar 1-2 dienu starpību gan Ķengaragā, gan Bolderājā.