Kad izdienas pensionāri varēs izmantot sabiedrisko transportu bezmaksas?

4. Aprīlis, 2017

Šo jautājumu bieži uzdod rīdzinieki, kuri ir strādājuši iekšlietu struktūrās vai dienējuši armijā, un jau ir devušies pensijā. Bet viņi nevar izmantot sabiedrisko transportu bezmaksas, kā to var darīt parastie vecuma pensionāri.


Līdz šim juridisko nianšu dēļ izdienas pensionārus nav bijis iespējams iekļaut pabalstu saņēmēju sarakstā – Iekšlietu ministrijai nebija vienotas cilvēku datu bāzes, kurā būtu  norādīti visi šīs pensijas saņēmēji. Tagad juridiskie jautājumi ir atrisināti. Šodien, 4. aprīlī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas akceptēja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā, kuri paredz, ka turpmāk sabiedrisko transportu bez maksas varēs izmantot nestrādājošie izdienas pensionāri.Tāpēc jau aprīļa beigās ir plānots nestrādājošām personām, kas saņem izdienas pensiju, dot iespēju braukt ar Rīgas sabiedrisko transportu (tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem) bezmaksas.

Tāpēc aprīļa beigās šim personām ar saviem dokumentiem būs jāapmeklē viens no “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem un noformēt bezmaksas braukšanu.

Būs arī citas izmaiņas. Deputāti arī akceptēja priekšlikumu, kas turpmāk ļaus atvieglojumu sabiedriskajā transportā saņemt abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, nevis vienam, kā tas bija iepriekš.

Pašlaik braukšanas maksas atvieglojumu var saņemt viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kurā ir trīs līdz pieci bērni. Šis regulējums rada domstarpības gadījumos, ja uz atvieglojuma saņemšanu ir pieteicies viens no bērnu vecākiem, taču otrs vecāks šādu atvieglojumu vairs nevar saņemt, lai arī bērna uzturēšanas pienākums gulstas uz abiem vecākiem. Šādu situāciju bija nepieciešams novērst.

Pabalsti paredzēti vairākām mediķu grupām. Sīkāk par to lasiet šeit.