Kā tiek izvēlētas vietas rotaļu un vingrošanas laukumu izbūvei?

9. Decembris, 2019

Kā tiek realizēts rotaļu un/vai vingrošanas laukumu uzbūves process Rīgā? Kuri Rīgas domes speciālisti par to atbild? Vai iedzīvotāji var izvēlēties vietu, kur tieši uzstādīt rotaļu un/vai vingrošanas laukumu? Uz šiem un citiem jautājumiem, savas kompetences ievaros, atbild Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes speciālisti.


Kā notiek vietas un rotaļu un/vai vingrošanas laukuma būvprojekta paskaidrojuma raksta saskaņošana?

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde pie tipveidu rotaļu un vingrošanas laukumu projektu izstrādes tiek piesaistīta sākot no 2018.gada. Primāri par teritoriju labiekārtošanu, t.sk. rotaļu un vingrošanas laukumu izbūvi un pēc tam arī apsaimniekošanu atbild Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, atbilstoši teritoriālajam iedalījumam. Izpilddirekciju speciālisti, pārzina katras Izpilddirekcijas teritorijas, to plānoto (atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam).

Plānoto rotaļu un vingrošanas laukumu vietas izvēle un saskaņošana notiek apmēram tādā kārtībā:

  • Izpilddirekcijas apkopo informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošiem, neapbūvētiem, plānotai izmantošanai atbilstošiem un rotaļu un vingrošanas laukumu izbūvē piemērotiem (drošība, apkārt esoši elementi, utt.) zemes gabaliem;
  • Izpilddirekciju atbildīgie speciālisti piesaista Pārvaldes speciālistus, kad tiek veikta iespējamo rotaļu un vingrošanas laukumu teritoriju apsekošana dabā un izvērtēšana konkrētā zemes gabala atbilstībai;
  • apkopotā informācija par izvērtētajiem zemes gabaliem tiek iesniegta Rīgas pilsētas izpilddirektoram izvērtēšanai un saskaņošanai.

“Ir bijis tā, kad aizbraucot uz zemes gabalu un izvērtējot esošo situāciju dabā, piemērotību rotaļu un vingrošanas laukuma izbūvei, kopā ar konkrētās Izpilddirekcijas kolēģiem, nolemjam, ka vieta nav piemērota, piemēram, tipveida rotaļu un vingrošanas laukuma izveidei, bet tā būtu piemērota konkrētajai vietai piemeklētu elementu, kas būtu harmonijā ar apkārtējo vidi, uzstādīšanai. Piemērām, tāda situācija bija pie Bābelītes ezera, kas sākotnēji tika apskatīta kā vieta, kur uzbūvēt tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu, bet apsekojot teritoriju dabā secinājām, ka konkrētais tipveida rotaļu un vingrošanas laukums teritorijā neder, jo tā ir dabiska, ainaviska vide, kura būtu harmonijā ar koka rotaļu iekārtām, kas veidotas dabiskā stilā, kā arī dažādām tīklu iekārtām, kas esošo vidi papildinātu, nevis tipveida laukumā plānotajām iekārtām, kas vairāk piemērotas pilsētvidei, urbānam, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu teritorijām. Tāpat iekārtām apkārt nevajadzētu ierīkot gumijas segumu, kas projektā jau bija paredzēts, jo teritorijā ir gaišās smiltis, kuras pildītu gumijas seguma funkciju (kritiena absorbēšanu). Līdz ar to, skiču veidā, Bābelītes ezera teritorija tika sadalīta dažādās zonās (rotaļu, vingrošanas, sporta, mierīgas atpūtas, sauļošanās, utt.) un izveidots iespējamais teritorijas labiekārtošanas plāns, katrai zonai atrasti labiekārtošanas varianti vai esošo atpūtas vietu papildināšana ar jauniem elementiem, un tad, kad būs pieejams finansējums, iespējams, Bābelītes ezera teritorija tiks labiekārtota, papildināta ar jauniem elementiem, kas būs harmonijā ar apkārtējo vidi un funkcionāli lietotājiem,” – stāsta Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes projektu vadītāja ainavu arhitektūras un plānošanas jautājumos Madara Kļaviņa.

Bet ja vieta atbilst tipveida rotaļu un vingrošanas laukuma izveidei, tad tiek izstrādāta laukuma izvietojama skice, kas tiek saskaņota ar kolēģiem no atbilstošās Izpilddirekcijas un sertificētu arhitektu. Tad tiek apkopoti un izstrādāti nepieciešamie dokumenti, rasējumi, specifikācijas, kas tiek saskaņoti ar sertificētu arhitektu un atbilstošās Izpilddirekcijas speciālistiem. Pēc rotaļu un vingrošanas laukuma paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar atbilstošo Izpilddirekciju un sertificētu arhitektu, paskaidrojuma raksts tiek saskaņots ar nepieciešamajām iestādēm, Rīgas domes departamentiem, komunikāciju turētājiem (atkarībā no esošās situācijas) un tad tiek iesniegts būvvaldē, lai saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. Pēc akcepta, par būvniecības ieceri saņemšanas, visas atlikušās darbības Izpilddirekcijas veic bez Pārvaldes, t.sk. iepirkuma izsludināšana, būvniecības kontrole un objekta nodošana ekspluatācijā.

Vai iedzīvotāji var izvēlēties vietu laukuma būvniecībai?

Izpilddirekcijas pēc iespējas ņem vēra iedzīvotāju ierosinājumus rotaļu un/vai vingrošanas laukumu izbūvei. Tiek izvērtēts vai konkrētā vietā ir iespējams ierīkot rotaļu un/vai vingrošanas laukumu – kas ir zemes gabala īpašnieks, kā izvietota konkrētā teritorija, kāda ir sasaiste ar apkārtējo vidi un teritorijām, kāda ir teritorijas plānotā izmantošana utt.

Pozitīvs piemērs par iedzīvotāju iniciatīvu rotaļu un vingrošanas laukuma izbūvē un iespēju to realizēt ir Garās ielas rotaļu un vingrošanas laukums. Iļģuciema apkaimes iedzīvotāji vērsās pie Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ar ierosinājumu par laukuma izbūvi šajā teritorijā un, visu izvērtējot, secinājām, ka iedzīvotāju izvēlētā vieta ir atbilstoša rotaļu un vingrošanas laukuma izbūvei.

Protams, ir apkaimes, kurās ir kvartāli ar daudzdzīvokļu mājām, kur kvartāla centrālā daļa ir neapbūvēts, zaļš, saulains iekšpagalms ar dažām novecojušām, demontējamām rotaļu iekārtām. Šī teritorija, skatoties no vietas lokācijas, būtu piemērota jauna rotaļu un vingrošanas laukuma izbūvei, jo apkārt dzīvo daudz potenciālo laukuma lietotāju, bet, pārbaudot zemes gabala piederību redzams, ka saulainās, kvartāla centrālās daļas gabals, pēc piederības, ir sadrumstalots un neviena zemes gabala daļa nepieder pašvaldībai, līdz ar to rotaļu un vingrošanas laukumu uzbūvēt nav iespējams.

Ja jums ir jautājumi vai piedāvājumi par to, kur uzstādīt sporta vai rotaļu laukumus, droši vērsieties Izpilddirekcijā!

Izpilddirekcijas Rīgā:

Austrumu izpilddirekcija - e-pasts: ia@riga.lv, tālrunis: 67013500, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
Ziemeļu izpilddirekcija - e-pasts: iz@riga.lv, tālruņi: 67026602, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
Pārdaugavas izpilddirekcija - e-pasts: ip@riga.lv, tālrunis: 67012283, Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002